• Dostosuj jasność wizjera. [ Jasność wizjera ] można regulować tylko wtedy, gdy aktywny jest wizjer. Nie można jej regulować, gdy monitor jest włączony lub gdy jako tryb monitora wybrano [ Tylko monitor ].

  • Wyższe wartości zwiększają zużycie energii akumulatora.

Opcja

Opis

[ Auto ]

Jasność wizjera jest regulowana automatycznie w odpowiedzi na warunki oświetleniowe.

[ Ręczny ]

Naciśnij 1 lub 3 , aby ręcznie dostosować jasność. Wybierz wyższe wartości, aby zwiększyć jasność, niższe wartości, aby zmniejszyć jasność.