Po wybraniu opcji [ ON ] aparat zapisze bieżącą pozycję ostrości po wyłączeniu i przywróci ją po ponownym włączeniu. Pamiętaj, że wydłuża to czas uruchamiania aparatu.

  • Zwróć uwagę, że nawet po wybraniu opcji [ ON ], jeśli temperatura, pozycja zoomu lub inne warunki ulegną zmianie, gdy aparat jest wyłączony, ostrość może zostać wznowiona z innej pozycji po włączeniu aparatu.

  • Podobnie należy pamiętać, że nawet po wybraniu opcji [ WYŁ ] ostrość może zostać wznowiona od poprzednio wybranej pozycji, w zależności od stanu aparatu i obiektywu.