Wybierz rolę przycisku Fn na opcjonalnych bezprzewodowych pilotach wyposażonych w przycisk Fn . Aby uzyskać więcej informacji, patrz ustawienie osobiste f2 [ Własne nastawy (fotografowanie) ].

Opcja

A

[ AF-ON ]

F

[ Tylko blokada AF ]

D

[ Blokada AE (Resetuj po zwolnieniu) ]

C

[ tylko blokada AE ]

B

[ Blokada AE/AF ]

r

[ Blokada FV ]

h

[ c Wyłącz/włącz ]

q

[ Podgląd ]

o

[ Przywołaj funkcje fotografowania ]

4

[ + SUROWY ]

[ Brak ]