Zresetuj wszystkie ustawienia z wyjątkiem [ Język ] i [ Strefa czasowa i data ] do wartości domyślnych. Informacje o prawach autorskich i inne wpisy wygenerowane przez użytkowników również zostaną zresetowane. Po zresetowaniu ustawień nie można przywrócić.

Zalecamy zapisanie ustawień za pomocą pozycji [ Zapisz/ładuj ustawienia menu ] w menu ustawień przed wykonaniem resetu.