Mapowanie pikseli sprawdza i optymalizuje czujnik obrazu kamery. Jeśli zauważysz nieoczekiwane jasne plamy pojawiające się na zdjęciach zrobionych aparatem, wykonaj mapowanie pikseli w sposób opisany poniżej.

  • Mapowanie pikseli jest dostępne tylko wtedy, gdy podłączony jest obiektyw z mocowaniem Z lub opcjonalny adapter mocowania FTZ II/FTZ.

  • Aby zapobiec nieoczekiwanej utracie zasilania, używaj w pełni naładowanego akumulatora, dostarczonego zasilacza prądu zmiennego lub opcjonalnego zasilacza prądu zmiennego i złącza zasilania.

  • Aby rozpocząć mapowanie pikseli, wybierz opcję [ Start ]. Podczas trwania operacji wyświetlany jest komunikat.

Przestrogi: mapowanie pikseli
  • Nie próbuj obsługiwać aparatu, gdy trwa mapowanie pikseli. Nie wyłączaj aparatu, nie odłączaj ani nie odłączaj źródła zasilania.

  • Mapowanie pikseli może nie być dostępne, jeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest podwyższona.