Wybierz funkcję, której przypisano priorytet, gdy aparat jest podłączony do komputera przez USB.

Opcja

Opis

[ Prześlij ]

Monitor pozostaje pusty, gdy aparat jest podłączony do komputera. Monitor włącza się po naciśnięciu spustu migawki do połowy, ale szybkość przesyłania może się zmniejszyć.

[ Strzelanie ]

Monitor pozostaje włączony, gdy aparat jest podłączony do komputera. Szybkość przesyłania może spaść.