Dostosuj ustawienia notatek głosowych ( Notatki głosowe ).

Sterowanie notatkami głosowymi

Wybierz, jak zachowuje się przycisk b , gdy jest używany do nagrywania notatek głosowych.

Opcja

Opis

3

[ Naciśnij i przytrzymaj ]

Notatki głosowe o długości do 60 sekund można nagrywać po naciśnięciu przycisku b .

4

[ Naciśnij, aby uruchomić/zatrzymać ]

Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku b i kończy po około 60 sekundach lub po drugim naciśnięciu elementu sterującego.

Wyjście audio (odtwarzanie)

Wybierz urządzenie używane do odtwarzania notatek głosowych.

Opcja

Opis

5

[ Głośnik/słuchawki ]

Notatki głosowe są odtwarzane przez słuchawki (jeśli są podłączone) lub wbudowany głośnik aparatu.

  • Naciśnij 1 lub 3 , aby wybrać głośność między [ 1 ] a [ 15 ].

  • Naciśnij J , aby zapisać zmiany i wyjść.

7

[ HDMI ]

Notatki głosowe są przesyłane do złącza HDMI ze stałą głośnością.

6

[ Wył ]

Notatek głosowych nie można odtwarzać nawet przy użyciu przycisku b . Podczas wyświetlania na monitorze zdjęć, dla których istnieje notatka, wyświetlane są 2 ikony.