Zmień strefy czasowe i ustaw zegar aparatu. Zalecamy regularne regulowanie zegara aparatu.

Opcja

Opis

[ Strefa czasowa ]

Wybierz strefę czasową. Czas wybrany w opcji [ Data i godzina ] jest automatycznie dostosowywany do nowej strefy czasowej.

[ Data i godzina ]

Ustaw zegar aparatu na bieżącą godzinę w wybranej [ Strefa czasowa ].

[ Format daty ]

Wybierz kolejność wyświetlania dnia, miesiąca i roku.

[ Czas letni ]

Włącz czas letni [ ON ] lub [ OFF ]. Wybranie opcji [ ] powoduje automatyczne przesunięcie zegara o jedną godzinę do przodu. Ustawienie domyślne to [ WYŁ ].

Migająca ikona t na ekranie fotografowania oznacza, że zegar nie został ustawiony.