När ditt första foto inte kan vänta

Gör mig i ordning

 1. Sätt i batteriet ( Sätta i batteriet ).

  För information om laddning av batteriet, se "Ladda batteriet" ( Ladda batteriet ).

 2. Sätt i ett minneskort ( Sätta i minneskort ).
 3. Fäst ett objektiv ( Attaching a Lens ).
  • Rikta in monteringsmärket på objektivet med det matchande märket på kamerahuset ( q ) och vrid objektivet i den riktning som visas ( w ).

  • En rem kan fästas på kameran. För mer information, se "Fästa remmen" ( Fästa remmen ).

 4. Slå på kameran och välj sedan ett språk och ställ klockan ( Kamerainställningar ).

Ta ( ta bilder ) och visa ( uppspelning ) bilder

 1. För att fokusera, tryck ned avtryckaren halvvägs (dvs. tryck lätt på avtryckaren och stoppa när den trycks ned halvvägs).
 2. Utan att lyfta fingret från avtryckaren trycker du ner knappen hela vägen för att ta bilden.
 3. Se bilden.