Monitorläget [ Prioritera sökare ] ( Monitorlägesknappen och ögonsensorn ) har ersatts av [ Prioritera sökare (1) ] och [ Prioritera sökare (2) ].

  • I läget [ Prioritera sökare (1) ] slås sökaren på endast när du tittar igenom den. Detta beteende är identiskt med det för [ Prioritera sökare ] i kamera "C" firmware version 1. xx .

  • I läget [ Prioritera sökare (2) ] kommer sökaren att slås på både när du tittar igenom den och även under några sekunder efter att kameran slagits på, avtryckaren har tryckts ner halvvägs eller AF-ON- knappen är nedtryckt. Detta beteende är identiskt med det för [ Prioritera sökare ] i kamera "C" firmware version 2. xx .

  • Alternativet [ Prioritera sökare ] för [ Begränsa val av monitorläge ] i inställningsmenyn har också ersatts av alternativen [ Prioritera sökare (1) ] och [ Prioritera sökare (2) ].