För att visa nätverksmenyn, välj fliken F i kameramenyerna.

Nätverksmenyn innehåller följande poster:

Artikel

0

[ Flygplansläge ]

Flygplansläge

[ Trådbundet LAN ]

Trådbundet LAN

[ Anslut till smart enhet ]

Anslut till Smart Device

[ Anslut till dator ]

Anslut till dator

[ Anslut till FTP-server ]

Anslut till FTP-server

[ Anslut till andra kameror ]

Anslut till andra kameror

[ USB ]

USB

[ Starta via LAN ]

Starta via LAN

[ Routerns frekvensband ]

Routerns frekvensband

[ MAC-adress ]

MAC-adress

Se även

"Network Menu Defaults" ( Network Menu Defaults )