Följande tabell visar buffertkapacitet och det ungefärliga antalet bilder som kan lagras på ett 325 GB 1 -kort med olika bildkvaliteter ( Justera bildkvalitet ) och storlekar ( Välja en bildstorlek ) när [ FX (36 × 24) ] har valts för [ Välj bildområde ]. Den faktiska kapaciteten varierar med fotograferingsförhållandena och typen av kort.

Bildkvalitet

Bildstorlek

Filstorlek

Antal återstående exponeringar 2

Buffertkapacitet 2, 3

NEF (RAW), förlustfri kompression

Cirka. 55,1 MB

3600 ramar

79 ramar

NEF (RAW), hög effektivitet m

Cirka. 33,0 MB

8500 ramar

685 ramar

NEF (RAW), hög effektivitet

Cirka. 22,0 MB

12 100 ramar

Över 1000 bildrutor

JPEG fint 4

Stor

Cirka. 24,1 MB

10 400 ramar

Över 1000 bildrutor

Medium

Cirka. 14,3 MB

17 700 ramar

Små

Cirka. 7,0 MB

35 400 ramar

JPEG normal 4

Stor

Cirka. 12,2 MB

20 600 ramar

Över 1000 bildrutor

Medium

Cirka. 7,2 MB

34 400 ramar

Små

Cirka. 3,6 MB

68 800 ramar

JPEG basic 4

Stor

Cirka. 5,3 MB

39 900 ramar

Över 1000 bildrutor

Medium

Cirka. 3,4 MB

65 200 bildrutor

Små

Cirka. 1,9 MB

123 000 bildrutor

  1. Siffrorna är för ett ProGrade Digital COBALT 1700R 325 GB minneskort (från och med september 2021) med ett NIKKOR Z 50 mm f/1.8S-objektiv monterat på kameran.

  2. Antalet bilder som kan sparas på ett minneskort eller lagras i minnesbuffert varierar beroende på scen som spelas in.

  3. Maximalt antal exponeringar som kan lagras i minnesbuffert vid ISO 100. Kan minska i vissa situationer, inklusive när:

    • ett JPEG-alternativ med optimal komprimering ([ m ]) är valt för [ Bildkvalitet ] eller

    • [ ] är valt för [ Automatisk distorsionskontroll ].

  4. Siffror förutsätter att ett alternativ med storleksprioritet (ett alternativ som inte är markerat med [ m ]) är valt för [ Bildkvalitet ]. Att välja ett alternativ för optimal komprimering ([ m ]) ökar filstorleken; antalet bilder och buffertkapaciteten minskar i enlighet därmed.