Den här funktionen används för att låsa blixteffekten för CLS-kompatibla blixtenheter (tillval), så att du kan ta flera bilder eller komponera om bilder utan att ändra blixtnivån. Ditt motiv behöver inte vara i mitten av bilden, vilket ger dig mer frihet när du komponerar bilder.

 • Blixteffekten justeras automatiskt för ändringar i ISO-känslighet och bländare.

 1. Tilldela [ FV-lås ] till en kontroll med anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ].
 2. Montera en blixtenhet som stöder FV-lås på kamerans tillbehörssko.

 3. Slå på blixten och välj ett blixtkontrollläge av TTL eller monitorförblixt q A eller A .

  • Om du använder en SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300 monterad på kamerans tillbehörssko, välj [ TTL ] eller [ Auto extern blixt ] för [ Blixtkontroll ] > [ Blixtkontrollläge ].

  • För information om andra blixtenheter, se dokumentationen som medföljer enheten.

 4. Fokus.

  Placera motivet i mitten av bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera.

 5. Lås blixtnivån.

  • Efter att ha bekräftat att blixtklar-indikatorn ( c ) visas i fotograferingsdisplayen, tryck på [ FV-lås ]-kontrollen; blixten kommer att avge en monitorförblixt för att fastställa lämplig blixtnivå.

  • Blixten låses och en FV-låsikon ( r ) visas i fotograferingsdisplayen.

 6. Komponera om bilden.
 7. Tryck ner avtryckaren hela vägen för att fotografera.

  Om så önskas kan ytterligare bilder tas utan att frigöra FV-låset. Upprepa steg 6 till 7 för att ta ytterligare bilder.

 8. Släpp FV-låset.

  Tryck på [ FV-lås ]-kontrollen för att frigöra FV-låset och bekräfta att FV-låsikonen ( r ) inte längre visas i fotograferingsdisplayen.