Loggregistrering använder ljusnivåer digitaliserade via en loggfunktion. För att aktivera logginspelning med Nikons unika "N-Log"-loggfunktion, välj [ N-RAW 12-bitars (NEV) ], [ ProRes RAW HQ 12-bitars (MOV) ], [ ProRes 422 HQ 10-bitars (MOV) ], eller [ H.265 10-bitars (MOV) ] för [ Videofiltyp ] i videoinspelningsmenyn och välj [ N-Log ] som tonläge. Välj N-Log för att bevara detaljer i högdagrar och skuggor och undvika övermättade färger när du spelar in videor.

 • n visas i fotograferingsdisplayen.

 • Det dynamiska omfånget för videor tagna med [ H.265 10-bitars (MOV) ] valt för [ Videofiltyp ] och ISO-känsligheten inställd så lågt som möjligt (ISO 800) är 12 steg (1300%).

 • N-Log-inspelning är avsedd för filmer som kommer att bearbetas med färggradering efter produktion. Färggradering kan användas för att uppnå flera effekter från en enda sekvens genom att bearbeta den på olika sätt.

 • Kompatibel programvara från tredje part krävs för färggradering.

 • Genom att använda N-Log 3D LUTs under färggradering produceras video som visas vackert på monitorer som är kompatibla med Rec. 709.

Varningar: N-Log Video
 • Det lägsta tillgängliga värdet för alternativen [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Maximal känslighet ] i videoinspelningsmenyn är ISO 1600.

 • Det lägsta tillgängliga värdet för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ ISO-känslighet (läge M) ] i videoinspelningsmenyn är ISO 800.

 • ISO-känsligheter på Hi 0.3 till Hi 2.0 är inte tillgängliga.

 • [ Ställ in bildkontroll ] och [ Hög ISO NR ] är inte tillgängliga i videoinspelningsmenyn.

 • Alternativet [ Active D-Lighting ] i videoinspelningsmenyn är inställt på [ Off ] och kan inte ändras.

 • Displayen på monitorn kan flimra eller verka kornig.

 • Kameran kan ha problem med att fokusera med autofokus men detta tyder inte på något fel.

Visa Assist

Du kan upptäcka att förhandsgranskningen i fotograferingsdisplayen under N-Log-inspelning saknar kontrast. Om du väljer [ ON ] för anpassad inställning g10 [ View assist ] förenklas färgerna för förbättrad kontrast.

 • p visas i fotograferingsfönstret.

 • Färgerna i de faktiska inspelade bilderna påverkas inte.

 • Kontrasten förbättras också när N-Log-bilder visas på kameran.