Om du vill visa ett bildspel där bilderna spelas upp en i taget i den ordning som spelats in, väljer du [ Bildspel ] i i -menyn. Du kan också välja hur länge några bilder i programmet ska visas.

 1. Välj startbilden med multiväljaren och tryck på i knappen.

  Bildspelet börjar med den valda bilden och fortsätter genom alla bilder som tagits efter den.

 2. Markera [ Bildspel ] och tryck på 2 .

  För att välja hur länge foton ska visas, markera [ Frame interval ] och tryck på 2 .

 3. Markera [ Start ] och tryck på J

  • Bildspelet startar.

  • När det gäller videor ignoreras alternativet som valts för [ Frame interval ]; istället kommer startbilden att visas en kort stund innan videouppspelningen börjar.

  • När showen slutar visas ett meddelande innan normal uppspelning återupptas.

Under showen

Följande operationer kan utföras medan showen pågår:

Till

Beskrivning

Hoppa bakåt/hoppa framåt

Tryck på 4 för att återgå till föregående bildruta, 2 för att hoppa till nästa bildruta.

Se ytterligare bildinformation

Tryck på 1 , 3 eller DISP för att välja vilken bildinformation som ska visas. För att dölja fotoinformation, välj [ Ingen (endast bild) ].

Justera volymen

Tryck på X för att öka volymen, W ( Q ) för att minska.

Avsluta till uppspelningsläge

Tryck på K för att avsluta bildspelet och återgå till uppspelningsdisplayen.