• Kameran kan användas med Z-fattningsobjektiv. Objektivet som vanligtvis används i detta dokument i illustrativt syfte är ett NIKKOR Z 50 mm f/1.8 S.

 • Var noga med att förhindra att damm kommer in i kameran.

 • Kontrollera att kameran är avstängd innan du sätter på objektivet.

  • Ta bort kamerahusets lock ( q , w ) och det bakre linsskyddet ( e , r ).

  • Rikta in monteringsmärkena på kameran ( t ) och objektivet ( y ). Rör inte vid bildsensorn eller linskontakterna.

  • Vrid linsen enligt bilden tills den klickar på plats ( u ).

 • Ta bort det främre linsskyddet innan du tar bilder.

F Mount linser
 • Se till att fästa FTZ II/FTZ-monteringsadaptern (tillgänglig separat) innan du använder F-fattningsobjektiv ( monteringsadaptrar ).

 • Om du försöker fästa objektiv med F-fattning direkt på kameran kan objektivet eller bildsensorn skadas.

Ta loss linser

 • När du har stängt av kameran, tryck och håll in objektivfrigöringsknappen ( q ) samtidigt som du vrider objektivet i den riktning som visas ( w ).

 • När du har tagit bort objektivet sätter du tillbaka linsskydden och kamerahusets lock.