"RAW-video" hänvisar till video inspelad med [ N-RAW 12-bitars (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bitars (MOV) ] vald för [ Videofiltyp ] i videoinspelningsmenyn.

Varningar: Spela in RAW-video

Följande begränsningar gäller när [ N-RAW 12-bitars (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bitars (MOV) ] är vald.

  • ISO-känsligheter på Hi 0.3 till Hi 2.0 är inte tillgängliga.

  • [ Active D-Lighting ], [ High ISO NR ], [ Diffraktionskompensation ] och [ Electronic VR ] är inte tillgängliga i videoinspelningsmenyn.

  • RAW-videor kan inte redigeras på kameran.

  • Oavsett vilket alternativ som valts för [ HDMI ] > [ Utgångsupplösning ] i inställningsmenyn, är den maximala utgångsupplösningen 1920 × 1080.

  • För information om de försiktighetsåtgärder som gäller när [ N-Log ] är valt för tonläge, se "Spela in N-Log-video" ( Inspelning av N-Log-video ).

Visa och redigera RAW-videor

RAW-videor kan endast ses och redigeras med datorprogram som stöder RAW-videoformatet. Nikons NX Studio-programvara stöder endast visning av MP4-proxyvideor som spelats in tillsammans med RAW-videor.