För att visa anpassade inställningar, välj fliken A i kamerans menyer.

Anpassade inställningar används för att anpassa kamerainställningarna för att passa individuella preferenser. Menyn Anpassade inställningar är uppdelad i två nivåer.

Följande anpassade inställningar är tillgängliga: 1

Artikel

0

[ Bank för anpassade inställningar ]

Anpassade inställningar Bank

a [ Fokus ]

a1

[ AF-C prioritetsval ]

a1: AF-C Priority Selection

a2

[ AF-S prioritetsval ]

a2: AF-S Priority Selection

a3

[ Fokusspårning med låsning ]

a3: Fokusspårning med låsning

a4

[ Fokuspunkter som används ]

a4: Fokuspunkter som används

a5

[ Lagra punkter efter orientering ]

a5: Lagra poäng efter orientering

a6

[ AF-aktivering ]

a6: AF-aktivering

a7

[ Fokuspunkt ihållande ]

a7: Fokuspunkt Persistens

a8

[ Begränsa val av AF-områdesläge ]

a8: Begränsa val av AF-områdesläge

a9

[ Begränsningar för fokusläge ]

a9: Fokuslägesbegränsningar

a10

[ Fokuspunkt omslutande ]

a10: Focus Point Wrap-Around

a11

[ Fokuspunktsvisning ]

a11: Fokuspunktsvisning

a12

[ Inbyggd AF-hjälpbelysning ]

a12: Inbyggd AF-hjälpbelysning

a13

[ Fokus på topp ]

a13: Focus Peaking

a14

[ Valhastighet för fokuspunkt ]

a14: Hastighet för val av fokuspunkt

a15

[ Manuell fokusring i AF-läge ] 2

a15: Manuell fokusring i AF-läge

b [ Mätning/exponering ]

b1

[ stegvärde för ISO-känslighet ]

b1: ISO-känslighet Stegvärde

b2

[ EV-steg för exponeringskontroll ]

b2: EV-steg för exponeringskontroll

b3

[ Enkel exponeringskompensation ]

b3: Enkel exponeringskompensation

b4

[ Matrismätning ansiktsdetektering ]

b4: Matrismätning Ansiktsavkänning

b5

[ Centrumvägt område ]

b5: Centrumvägt område

b6

[ Finjustera optimal exponering ]

b6: Finjustera optimal exponering

b7

[ Behåll exp. när f/ ändras ]

b7: Behåll Exp. När f/ Ändras

c [ Timers/AE-lås ]

c1

[ Avtryckare AE-L ]

c1: Avtryckare AE-L

c2

[ Självutlösare ]

c2: Självutlösare

c3

[ Avstängningsfördröjning ]

c3: Avstängningsfördröjning

d [ Fotografera/visa ]

d1

[ Kontinuerlig fotograferingshastighet ]

d1: Kontinuerlig fotograferingshastighet

d2

[ Maximalt antal bilder per serie ]

d2: Maximalt antal bilder per serie

d3

[ Val av begränsningsläge ]

d3: Val av begränsningsläge

d4

[ C30/C120 alternativ ]

d4: C30/C120-alternativ

d5

[ Synk. alternativ för släppläge ]

d5: Synk. Alternativ för släppläge

d6

[ Utökade slutartider (M) ]

d6: Förlängda slutartider (M)

d7

[ Begränsa valbart bildområde ]

d7: Begränsa valbart bildområde

d8

[ Filnummersekvens ]

d8: Filnummersekvens

d9

[ Visningsläge (foto Lv) ]

d9: Visningsläge (Foto Lv)

d10

[ Starlight view (foto Lv) ]

d10: Starlight View (Foto Lv)

d11

[ Varma displayfärger ]

d11: Varma displayfärger

d12

[ LCD-belysning ]

d12: LCD-belysning

d13

[ Visa allt i kontinuerligt läge ]

d13: Visa alla i kontinuerligt läge

d14

[ Släpptidsindikator ]

d14: Släpptidsindikator

d15

[ Bildram ]

d15: Bildram

d16

[ Rutnätstyp ]

d16: Rutnätstyp

d17

[ Virtuell horisont typ ]

d17: Typ av virtuell horisont

d18

[ Anpassad skärmbild för fotografering ]

d18: Custom Monitor Shooting Display

d19

[ Anpassad sökare fotografering ]

d19: Anpassad bildskärm i sökaren

d20

[ Sökarskärm med hög fps ]

d20: Sökarskärm med hög FPS

e [ Gaffling/blixt ]

e1

[ Blixtsynkroniseringshastighet ]

e1: Flash Sync Speed

e2

[ Blixtslutartid ]

e2: Blixts slutartid

e3

[ Exponeringskomp. för blixt ]

e3: Exponeringskomp. för Flash

e4

[ Auto c ISO-känslighetskontroll ]

e4: Auto c ISO-känslighetskontroll

e5

[ Modelleringsblixt ]

e5: Modelleringsblixt

e6

[ Auto bracketing (läge M) ]

e6: Automatisk bracketing (läge M)

e7

[ Sortimentsordning ]

e7: Bracketing Order

e8

[ Flash burst prioritet ]

e8: Flash Burst Priority

f [ Kontroller ]

f1

[ Anpassa i -menyn ]

f1: Anpassa i -menyn

f2

[ Anpassade kontroller (fotografering) ]

f2: Anpassade kontroller (fotografering)

f3

[ Anpassade kontroller (uppspelning) ]

f3: Anpassade kontroller (uppspelning)

f4

[ Kontrolllås ]

f4: Kontrolllås

f5

[ Omvänd rattrotation ]

f5: Omvänd rattrotation

f6

[ Släppknapp för att använda ratten ]

f6: Släppknapp för att använda ratten

f7

[ Omvända indikatorer ]

f7: Reverseringsindikatorer

f8

[ Omvänd ring för fokus ]

f8: Omvänd ring för fokus

f9

[ Fokusringens rotationsområde ]

f9: Focus Ring Rotation Range

f10

[ Styrringsvar ]

f10: Styrringsvar

f11

[ Byt fokus/styr ringroller ]

f11: Byt fokus/kontrollringroller

f12

[ Snärtningar i helskärmsläge ]

f12: Uppspelning i helskärmsläge

f13

[ Föredrar underväljarcentrum ]

f13: Föredrar underväljarcenter

g [ Video ]

g1

[ Anpassa i -menyn ]

g1: Anpassa i -menyn

g2

[ Anpassade kontroller ]

g2: Anpassade kontroller

g3

[ Kontrolllås ]

g3: Kontrolllås

g4

[ Begränsa val av AF-områdesläge ]

g4: Begränsa val av AF-områdesläge

g5

[ Begränsningar för fokusläge ]

g4: Begränsa val av AF-områdesläge

g6

[ AF-hastighet ]

g6: AF-hastighet

g7

[ AF-spårningskänslighet ]

g7: AF-spårningskänslighet

g8

[ Fin ISO-kontroll (läge M) ]

g8: Fin ISO-kontroll (läge M)

g9

[ Utökade slutartider (läge M) ]

g9: Förlängda slutartider (läge M)

g10

[ Visa hjälp ]

g10: View Assist

g11

[ Zebramönster ]

g11: Zebramönster

g12

[ Begränsa tonintervall för zebramönster ]

g12: Begränsa tonintervall för zebramönster

g13

[ Rutnätstyp ]

g13: Rutnätstyp

g14

[ Visning av ljusstyrka ]

g14: Display för ljusstyrka

g15

[ Anpassad skärmbild för fotografering ]

g15: Custom Monitor Shooting Display

g16

[ Anpassad sökare fotografering ]

g16: Anpassad bildskärm i sökare

g17

[ Röd REC-ramindikator ]

g17: Röd REC-ramindikator

  1. Objekt som ändrats från standardvärden indikeras med asterisker (" U ").

  2. Endast tillgänglig med kompatibla objektiv.

Se även

"Standardinställningar för menyn för anpassade inställningar" ( standardinställningar för menyn för anpassade inställningar )