[ Typ A autoåterställningsfördröjning ] har lagts till alternativen för Custom Setting d14 [ Release timing indicator ] och menyn har omorganiserats.

Artikel

Beskrivning

[ Indikatortyp ]

Välj hur skärmen ska reagera när slutaren utlöses.

  • [ Typ A ]: Skärmen blir mörk när slutaren släpps. Detta gör det lättare att spåra motivet under panoreringsbilder.

  • [ Typ B ]: Kanter visas längst upp, längst ner och på sidorna av ramen när slutaren utlöses.

  • [ Typ C ]: Kanter visas på sidorna av ramen när slutaren utlöses.

  • [ Av ]: En utlösningstidsindikator visas inte när slutaren utlöses.

[ Typ A automatisk återställningsfördröjning ]

Välj den slutartid med vilken kameran växlar till [ Typ A ] när ett annat alternativ än [ Type A ] är valt för [ Indikatortyp ].

  • Detta alternativ träder i kraft i lägena S och M .

  • När bilder tas med slutartider på eller under det värde som valts för [ Typ A autoåterställningsfördröjning ] kommer displayen att släckas för att indikera att slutaren har utlösts.

  • Displayen [ Typ A ] gör det lättare att spåra motivet under panoreringsbilder.