Fotoinformation överlagras på bilder som visas i helskärmsläge. Tryck på 1 , 3 eller DISP- knappen för att bläddra igenom fotoinformationen som visas nedan.

1

Filinformation

2

Exponeringsdata *

3

Markera display *

4

RGB-histogram *

5

Fotograferingsdata *

6

Översiktsdata *

7

Inga (endast bild) *

 • Visas endast om motsvarande alternativ är valt för [ Uppspelningsvisningsalternativ ] i uppspelningsmenyn.

Filinformation

1

Röstmemo-indikator ( Röstmemo )

2

Skydda status ( skydda bilder från radering )

3

Retuscheringsindikator ( Skapa retuscherade kopior )

4

Uppladdningsmarkering ( Välja bilder för uppladdning )

5

IPTC förinställd indikator ( IPTC )

6

Fokuspunkt * ( Val av fokuspunkt )

7

Ramnummer/totalt antal ramar

8

Bildkvalitet ( Justera bildkvalitet)

9

Bildstorlek ( Välja en bildstorlek )

10

Bildområde ( Justera bildområdesinställningar )

11

Inspelningstid ( tidszon och datum )

12

Inspelningsdatum ( tidszon och datum )

13

Nuvarande kortplats

14

Betyg ( Betyg Bilder )

15

Mappnamn ( Storage Folder )

16

Filnamn ( Filnamn )

 • Visas endast om [ Fokuspunkt ] har valts för [ Visningsalternativ för uppspelning ] i uppspelningsmenyn.

Exponeringsdata

1

Nuvarande kortplats

2

Mappnummer – ramnummer ( Storage Folder )

3

Fotograferingsläge (Välja ett fotograferingsläge )

4

Slutarhastighet ( S (Slutartidsprioriterad auto) , M (manuell) )

5

Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

6

Exponeringskompensationsvärde ( Exposure Compensation )

7

ISO-känslighet * ( ISO-känslighet )

 • Visas i rött om bilden togs med automatisk ISO-känslighetskontroll aktiverad.

Markera Display

1

Höjdpunkter (områden som kan vara överexponerade) blinkar på displayen.

RGB-histogram

1

Vitbalans ( vitbalans )

Färgtemperatur ( Välja en färgtemperatur )

Förinställd manuell ( förinställd manuell )

Finjustering av vitbalans ( Finjustering av vitbalans )

2

Histogram (RGB-kanal)

3

Histogram (röd kanal)

4

Histogram (grön kanal)

5

Histogram (blå kanal)

Uppspelningszoom

För att zooma in på bilden i histogramdisplayen, tryck på X . Histogrammet kommer att uppdateras för att endast visa data för den del av bilden som är synlig i displayen. Använd multiväljaren för att bläddra till områden i ramen som inte är synliga på monitorn. Tryck på W ( Q ) för att zooma ut.

Histogram

Histogram visar tonfördelning. Pixelljusstyrka (ton) plottas på den horisontella axeln och antalet pixlar på den vertikala axeln.

 • Om bilden innehåller objekt med ett brett spektrum av ljusstyrkor blir fördelningen av toner relativt jämn.

 • Om bilden är mörk kommer fördelningen att flyttas åt vänster.

 • Om bilden är ljus kommer fördelningen att flyttas åt höger.

Ökad exponeringskompensation förskjuter fördelningen av toner åt höger, medan minskad exponeringskompensation förskjuter fördelningen åt vänster. Histogram kan ge en grov uppfattning om den totala exponeringen när starkt omgivande ljus gör det svårt att se bilder på monitorn.

Histogramdisplayen
 • RGB-histogram visar tonfördelning.

 • Kamerahistogram kan skilja sig från de som visas i bildbehandlingsprogram. Använd dem som en guide till faktisk tonfördelning.

Fotograferingsdata

Visa inställningarna som gällde när bilden togs. Bilddatalistan har flera sidor som kan visas genom att trycka på 1 eller 3 . Informationen som visas kan väljas med [ Visningsalternativ för uppspelning ] > [ Detaljerad fotograferingsdata ] i uppspelningsmenyn.

Grundläggande fotograferingsdata

1

Mätning ( Metering )

Slutarhastighet ( S (Slutartidsprioriterad auto) , M (manuell) )

Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

2

Fotograferingsläge (Välja ett fotograferingsläge )

ISO-känslighet 1 ( ISO-känslighet )

3

Exponeringskompensationsvärde ( Exposure Compensation )

Optimal exponeringsinställning 2 ( b6: Finjustera Optimal Exposure )

4

Brännvidd

5

Linsdata

6

Fokusläge ( Fokusläge )

AF-områdesläge ( AF-områdesläge )

7

Vibrationsreducering ( Vibrationsreduktion )

8

Vitbalans 3 ( Vitbalans )

9

Finjustering av vitbalans ( Finjustering av vitbalans )

10

Färgrymd ( Färgrymd )

11

Kameranamn

 1. Visas i rött om bilden togs med automatisk ISO-känslighetskontroll aktiverad.

 2. Visas om anpassad inställning b6 [ Finjustera optimal exponering ] har ställts in på ett annat värde än noll.

 3. Inkluderar även färgtemperaturen för bilder tagna med 4 [ Auto ] eller D [ Naturligt ljus auto ].

Flash-data

Blixtdata visas endast för bilder tagna med extra blixtenheter ( blixtfotografering , fjärrblixtfotografering ).

1

Flash typ

2

Fjärrkontroll för blixt

3

Blixtläge ( blixtlägen )

4

Blixtkontrollläge ( blixtkontrollläge )

Blixtkompensation ( Blixtkompensation )

Bildkontroll/HLG-data

Objekten som visas varierar beroende på vilken bildkontroll som gällde när bilden togs. Displayen för HLG-videor visar de alternativ som valts för [ HLG-kvalitet ] i videoinspelningsmenyn.

1

Bildkontroll ( bildkontroller )

HLG-kvalitet ( HLG-kvalitet )

Andra fotograferingsdata

1

Hög ISO NR ( Hög ISO NR )

Brusreducering med lång exponering ( Long Exposure NR )

2

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

3

HDR-styrka ( HDR Overlay )

4

Vinjettkontroll ( Vinjettkontroll )

5

Historik för retuschering gjorda med alternativet [ Retuschering ] i uppspelningsmenyn i ( Skapa retuscherade kopior ). Ändringar listas i den ordning som tillämpas.

6

Bildkommentar ( Bildkommentar )

Upphovsrättsinformation visas endast om den spelades in med alternativet [ Copyright information ] i inställningsmenyn när bilden togs.

1

Fotograf ( Upphovsrättsinformation )

2

Upphovsrättsinnehavare ( Upphovsrättsinformation )

Platsdata

Platsdata visas endast om den var inbäddad i bilden vid den tidpunkt då den togs.

1

Latitud

2

Longitud

3

Höjd över havet

4

Universal Coordinated Time (UTC)

IPTC-data

1

Rubrik

2

Händelse-ID

3

Rubrik

4

Objektets namn

5

Stad

6

stat

7

Land

8

Kategori

9

Supp. Katt.
(Tilläggskategorier)

10

Byline

11

Byline titel

12

Författare/redaktör

13

Kreditera

14

Källa

Översikt

1

Ramnummer/totalt antal bildrutor

2

Kameranamn

3

Histogram ( Histogram )

4

Bildkvalitet ( Justera bildkvalitet)

5

Bildstorlek ( Välja en bildstorlek )

6

Bildområde ( Justera bildområdesinställningar )

7

Filnamn ( Filnamn )

8

Inspelningstid ( tidszon och datum )

9

Inspelningsdatum ( tidszon och datum )

10

Nuvarande kortplats

11

Mappnamn ( Storage Folder )

12

Betyg ( Betyg Bilder )

1

Röstmemo-indikator ( Röstmemo )

2

Skydda status ( skydda bilder från radering )

3

Retuscheringsindikator ( Skapa retuscherade kopior )

4

Uppladdningsmarkering ( Välja bilder för uppladdning )

5

IPTC förinställd indikator ( IPTC )

6

Platsdataindikator ( Platsdata )

7

Bildkommentarindikator ( Bildkommentar )

8

Mätning ( Metering )

9

Fotograferingsläge (Välja ett fotograferingsläge )

10

Slutartid ( S (Slutartidsprioriterad auto) , M (manuell) )

11

Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

12

ISO-känslighet 1 ( ISO-känslighet )

13

Brännvidd

14

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

15

Bildkontroll ( bildkontroller )

16

Färgrymd ( Färgrymd )

17

Blixtläge 2 ( blixtlägen )

18

Vitbalans ( vitbalans )

Färgtemperatur ( Välja en färgtemperatur )

Förinställd manuell ( förinställd manuell )

Finjustering av vitbalans ( Finjustering av vitbalans )

19

Blixtkompensation 2 ( blixtkompensation )

Commander-läge 2

20

Exponeringskompensationsvärde ( Exposure Compensation )

 1. Visas i rött om bilden togs med automatisk ISO-känslighetskontroll aktiverad.

 2. Visas endast om bilden har tagits med en extra blixtenhet ( blixtfotografering , fjärrblixtfotografering ).