Nikon Creative Lighting System (CLS)

Nikons avancerade Creative Lighting System (CLS) stöder en mängd olika funktioner tack vare förbättrad kommunikation mellan kameran och kompatibla blixtenheter.

Funktioner tillgängliga med CLS-kompatibla blixtenheter

Blixtenhet

0

SB-5000

SB-5000

SB-910/SB-900/SB-800

SB-910, SB-900 och SB-800

SB-700

SB-700

SB-600

SB-600

SB-500

SB-500

SB-R200

SB-R200

SB-400

SB-400

SB-300

SB-300

SU-800

SU-800 Wireless Speedlight Commander

SB-5000

Funktioner som stöds

Enkel blixt

i-TTL

i-TTL balanserad upplättningsblixt

41

Standard i-TTL upplättningsblixt

42

qA

Automatisk bländare

4

A

Icke-TTL auto

GN

Handbok för avståndsprioritet

4

M

Manuell

4

RPT

Upprepad blixt

4

Optisk avancerad trådlös belysning

Bemästra

Fjärrkontroll för blixt

4

i-TTL

i-TTL

4

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

4

qA

Automatisk bländare

4

A

Icke-TTL auto

M

Manuell

4

RPT

Upprepad blixt

4

Avlägsen

i-TTL

i-TTL

4

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

4

qA/A

Automatisk bländare/icke-TTL auto

43

M

Manuell

4

RPT

Upprepad blixt

4

Radiostyrd avancerad trådlös belysning

44

Färginformationskommunikation (blixt)

4

Färginformationskommunikation (LED-ljus)

Automatisk FP höghastighetssynkronisering

45

FV lås

46

Reducering av röda ögon

4

Kameramodelleringsbelysning

4

Enhetlig blixtkontroll

4

Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet

4

 1. Ej tillgänglig med spotmätning.

 2. Kan även väljas via blixten.

 3. Valet av q A och A beror på vilket alternativ som valts med huvudblixten.

 4. Stöder samma funktioner som fjärrblixtenheter med optisk AWL.

 5. Endast tillgängligt i i-TTL , q A , A , GN , och M blixtkontrolllägen.

 6. Endast tillgängligt i i-TTL -blixtkontrollläge eller när blixten är konfigurerad att avge monitorförblixtar i q A- eller A -blixtkontrollläge.

SB-910, SB-900 och SB-800

Funktioner som stöds

Enkel blixt

i-TTL

i-TTL balanserad upplättningsblixt

41

Standard i-TTL upplättningsblixt

42

qA

Automatisk bländare

43

A

Icke-TTL auto

43

GN

Handbok för avståndsprioritet

4

M

Manuell

4

RPT

Upprepad blixt

4

Optisk avancerad trådlös belysning

Bemästra

Fjärrkontroll för blixt

4

i-TTL

i-TTL

4

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

qA

Automatisk bländare

4

A

Icke-TTL auto

M

Manuell

4

RPT

Upprepad blixt

4

Avlägsen

i-TTL

i-TTL

4

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

4

qA/A

Automatisk bländare/icke-TTL auto

44

M

Manuell

4

RPT

Upprepad blixt

4

Radiostyrd avancerad trådlös belysning

Färginformationskommunikation (blixt)

4

Färginformationskommunikation (LED-ljus)

Automatisk FP höghastighetssynkronisering

45

FV lås

46

Reducering av röda ögon

4

Kameramodelleringsbelysning

4

Enhetlig blixtkontroll

Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet

47

 1. Ej tillgänglig med spotmätning.

 2. Kan även väljas via blixten.

 3. q A / A -lägesval utförs på blixten med hjälp av anpassade inställningar.

 4. Valet av q A och A beror på vilket alternativ som valts med huvudblixten.

 5. Endast tillgängligt i i-TTL , q A , A , GN , och M blixtkontrolllägen.

 6. Endast tillgängligt i i-TTL -blixtkontrollläge eller när blixten är konfigurerad att avge monitorförblixtar i q A- eller A -blixtkontrollläge.

 7. Firmwareuppdateringar för SB-910 och SB-900 kan utföras från kameran.

SB-700

Funktioner som stöds

Enkel blixt

i-TTL

i-TTL balanserad upplättningsblixt

41

Standard i-TTL upplättningsblixt

4

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

GN

Handbok för avståndsprioritet

4

M

Manuell

4

RPT

Upprepad blixt

Optisk avancerad trådlös belysning

Bemästra

Fjärrkontroll för blixt

4

i-TTL

i-TTL

4

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

4

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

M

Manuell

4

RPT

Upprepad blixt

Avlägsen

i-TTL

i-TTL

4

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

4

qA/A

Automatisk bländare/icke-TTL auto

M

Manuell

4

RPT

Upprepad blixt

4

Radiostyrd avancerad trådlös belysning

Färginformationskommunikation (blixt)

4

Färginformationskommunikation (LED-ljus)

Automatisk FP höghastighetssynkronisering

42

FV lås

43

Reducering av röda ögon

4

Kameramodelleringsbelysning

4

Enhetlig blixtkontroll

Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet

4

 1. Ej tillgänglig med spotmätning.

 2. Endast tillgängligt i i-TTL , GN , och M blixtkontrolllägen.

 3. Endast tillgänglig i i-TTL blixtkontrollläge.

SB-600

Funktioner som stöds

Enkel blixt

i-TTL

i-TTL balanserad upplättningsblixt

41

Standard i-TTL upplättningsblixt

42

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

GN

Handbok för avståndsprioritet

M

Manuell

4

RPT

Upprepad blixt

Optisk avancerad trådlös belysning

Bemästra

Fjärrkontroll för blixt

i-TTL

i-TTL

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

M

Manuell

RPT

Upprepad blixt

Avlägsen

i-TTL

i-TTL

4

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

4

qA/A

Automatisk bländare/icke-TTL auto

M

Manuell

4

RPT

Upprepad blixt

4

Radiostyrd avancerad trådlös belysning

Färginformationskommunikation (blixt)

4

Färginformationskommunikation (LED-ljus)

Automatisk FP höghastighetssynkronisering

43

FV lås

44

Reducering av röda ögon

4

Kameramodelleringsbelysning

4

Enhetlig blixtkontroll

Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet

 1. Ej tillgänglig med spotmätning.

 2. Kan även väljas via blixten.

 3. Endast tillgänglig i i-TTL och M blixtkontrolllägen.

 4. Endast tillgänglig i i-TTL blixtkontrollläge.

SB-500

Funktioner som stöds

Enkel blixt

i-TTL

i-TTL balanserad upplättningsblixt

41

Standard i-TTL upplättningsblixt

4

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

GN

Handbok för avståndsprioritet

M

Manuell

42

RPT

Upprepad blixt

Optisk avancerad trådlös belysning

Bemästra

Fjärrkontroll för blixt

42

i-TTL

i-TTL

42

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

M

Manuell

42

RPT

Upprepad blixt

Avlägsen

i-TTL

i-TTL

4

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

4

qA/A

Automatisk bländare/icke-TTL auto

M

Manuell

4

RPT

Upprepad blixt

4

Radiostyrd avancerad trådlös belysning

Färginformationskommunikation (blixt)

4

Färginformationskommunikation (LED-ljus)

4

Automatisk FP höghastighetssynkronisering

43

FV lås

44

Reducering av röda ögon

4

Kameramodelleringsbelysning

4

Enhetlig blixtkontroll

4

Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet

4

 1. Ej tillgänglig med spotmätning.

 2. Kan väljas med alternativet [ Blixtkontroll ] i kamerans menyer.

 3. Endast tillgänglig i i-TTL och M blixtkontrolllägen.

 4. Endast tillgänglig i i-TTL blixtkontrollläge.

SB-R200

Funktioner som stöds

Enkel blixt

i-TTL

i-TTL balanserad upplättningsblixt

Standard i-TTL upplättningsblixt

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

GN

Handbok för avståndsprioritet

M

Manuell

RPT

Upprepad blixt

Optisk avancerad trådlös belysning

Bemästra

Fjärrkontroll för blixt

i-TTL

i-TTL

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

M

Manuell

RPT

Upprepad blixt

Avlägsen

i-TTL

i-TTL

4

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

4

qA/A

Automatisk bländare/icke-TTL auto

M

Manuell

4

RPT

Upprepad blixt

Radiostyrd avancerad trådlös belysning

Färginformationskommunikation (blixt)

Färginformationskommunikation (LED-ljus)

Automatisk FP höghastighetssynkronisering

41

FV lås

42

Reducering av röda ögon

Kameramodelleringsbelysning

4

Enhetlig blixtkontroll

Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet

 1. Endast tillgänglig i i-TTL och M blixtkontrolllägen.

 2. Endast tillgänglig i i-TTL blixtkontrollläge.

SB-400

Funktioner som stöds

Enkel blixt

i-TTL

i-TTL balanserad upplättningsblixt

41

Standard i-TTL upplättningsblixt

4

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

GN

Handbok för avståndsprioritet

M

Manuell

42

RPT

Upprepad blixt

Optisk avancerad trådlös belysning

Bemästra

Fjärrkontroll för blixt

i-TTL

i-TTL

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

M

Manuell

RPT

Upprepad blixt

Avlägsen

i-TTL

i-TTL

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

qA/A

Automatisk bländare/icke-TTL auto

M

Manuell

RPT

Upprepad blixt

Radiostyrd avancerad trådlös belysning

Färginformationskommunikation (blixt)

4

Färginformationskommunikation (LED-ljus)

Automatisk FP höghastighetssynkronisering

FV lås

43

Reducering av röda ögon

4

Kameramodelleringsbelysning

Enhetlig blixtkontroll

4

Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet

 1. Ej tillgänglig med spotmätning.

 2. Kan väljas med alternativet [ Blixtkontroll ] i kamerans menyer.

 3. Endast tillgänglig i i-TTL blixtkontrollläge.

SB-300

Funktioner som stöds

Enkel blixt

i-TTL

i-TTL balanserad upplättningsblixt

41

Standard i-TTL upplättningsblixt

4

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

GN

Handbok för avståndsprioritet

M

Manuell

42

RPT

Upprepad blixt

Optisk avancerad trådlös belysning

Bemästra

Fjärrkontroll för blixt

i-TTL

i-TTL

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

M

Manuell

RPT

Upprepad blixt

Avlägsen

i-TTL

i-TTL

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

qA/A

Automatisk bländare/icke-TTL auto

M

Manuell

RPT

Upprepad blixt

Radiostyrd avancerad trådlös belysning

Färginformationskommunikation (blixt)

4

Färginformationskommunikation (LED-ljus)

Automatisk FP höghastighetssynkronisering

FV lås

43

Reducering av röda ögon

Kameramodelleringsbelysning

Enhetlig blixtkontroll

4

Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet

4

 1. Ej tillgänglig med spotmätning.

 2. Kan väljas med alternativet [ Blixtkontroll ] i kamerans menyer.

 3. Endast tillgänglig i i-TTL blixtkontrollläge.

SU-800 Wireless Speedlight Commander

När den är monterad på en CLS-kompatibel kamera, kan SU-800 användas som en styrenhet för SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 eller SB -R200 blixtenheter. Gruppblixtkontroll stöds för upp till tre grupper. Själva SU-800 är inte utrustad med blixt.

Funktioner som stöds

Enkel blixt

i-TTL

i-TTL balanserad upplättningsblixt

Standard i-TTL upplättningsblixt

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

GN

Handbok för avståndsprioritet

M

Manuell

RPT

Upprepad blixt

Optisk avancerad trådlös belysning

Bemästra

Fjärrkontroll för blixt

4

i-TTL

i-TTL

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

41

qA

Automatisk bländare

A

Icke-TTL auto

M

Manuell

RPT

Upprepad blixt

Avlägsen

i-TTL

i-TTL

[A: B]

Snabb trådlös blixtkontroll

qA/A

Automatisk bländare/icke-TTL auto

M

Manuell

RPT

Upprepad blixt

Radiostyrd avancerad trådlös belysning

Färginformationskommunikation (blixt)

Färginformationskommunikation (LED-ljus)

Automatisk FP höghastighetssynkronisering

42

FV lås

43

Reducering av röda ögon

Kameramodelleringsbelysning

4

Enhetlig blixtkontroll

Uppdatering av firmware för kamerans blixtenhet

 1. Endast tillgängligt vid närbildsfotografering.

 2. Ej tillgängligt när RPT är valt som blixtkontrollläge för fjärrblixtenheten.

 3. Endast tillgängligt när i-TTL är valt som blixtstyrningsläge för fjärrblixtenheten eller när blixten är konfigurerad att avge monitorförblixtar i läge q A .

Anmärkningar om valfria blixtenheter

Se även till att läsa dokumentationen för den extra blixtenheten före användning.

 • Om enheten stöder CLS, se avsnittet om CLS-kompatibla digitala SLR-kameror. Denna kamera ingår inte i kategorin "digital SLR" i dokumentationen för SB-80DX, SB-28DX och SB-50DX.

 • Om blixtklar-indikatorn ( c ) blinkar i cirka tre sekunder efter att ett fotografi tagits i i-TTL- eller icke-TTL-autoläge, har blixten avfyrats med full effekt och fotografiet kan vara underexponerat (endast CLS-kompatibla blixtar ).

 • i-TTL-blixtkontroll kan användas vid ISO-känslighet mellan 64 och 12800 ekvivalent.

 • Vid ISO-känsligheter över 12800 kan det hända att de önskade resultaten inte uppnås vid vissa intervall eller bländarinställningar.

 • I läge P är den maximala bländaren (minsta f-tal) begränsad enligt ISO-känslighet, som visas nedan:

  Maximal bländare (f-nummer) vid ISO motsvarande:

  100

  200

  400

  800

  1600

  3200

  6400

  12800

  4

  5

  5.6

  7.1

  8

  10

  11

  13

  • Om objektivets maximala bländare är mindre än vad som anges ovan, kommer det maximala värdet för bländaren att vara objektivets maximala bländare.

 • SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 och SB-400 ger minskning av röda ögon vid minskning av röda ögon och långsam synkronisering med röda ögon. ögonreducerande blixtlägen.

 • "Brus" i form av linjer kan förekomma i blixtbilder tagna med ett SD-9 eller SD-8A högpresterande batteri som är anslutet direkt till kameran. Minska ISO-känsligheten eller öka avståndet mellan kameran och batteriet.

 • Kameran ger AF-hjälpbelysning efter behov. AF-hjälpbelysning på extra blixtenheter tänds inte.

 • När en synkkabel i SC-serien 17, 28 eller 29 används för fotografering utanför kameran, kan det hända att korrekt exponering inte uppnås i i-TTL-läget. Vi rekommenderar att du väljer standard i-TTL upplättningsblixt. Ta en testbild och se resultaten i kamerans display.

 • I i-TTL, använd ingen annan form av blixtpanel (diffusionspanel) än blixtenhetens inbyggda blixtpanel eller medföljande studsadapter. Användning av andra paneler kan ge felaktig exponering.

Blixtfotografering

Blixtfotografering kan inte kombineras med vissa kamerafunktioner, inklusive:

 • tyst läge,

 • videoinspelning,

 • höghastighetsbildfångst, och

 • HDR-överlägg.

Använder FV-lås med valfria blixtenheter
 • FV-lås är tillgängligt med valfria blixtenheter i TTL och (där det stöds) monitor förblixt q A och monitor förblixt A blixtkontrolllägen (se dokumentationen som medföljer blixten för mer information).

 • Observera att när avancerad trådlös belysning används för att styra fjärrblixtenheter, måste du ställa in blixtstyrningsläget för mastern eller åtminstone en fjärrgrupp till TTL , q A eller A .

Andra blixtenheter

Följande blixtenheter kan användas i icke-TTL auto ( A ) och manuella lägen. De tillgängliga alternativen varierar inte med det objektiv som används.

Blixtenhet

Funktioner som stöds

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24

Icke-TTL auto, manuell, upprepad blixt, bakre ridåsynk 1

SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S

Manuell, bakre gardinsynkronisering 1

SB-30, SB-27 2 , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15

Icke-TTL automatisk, manuell, bakre gardinsynkronisering 1

 1. Tillgängligt när kameran används för att välja blixtläge.

 2. Om du monterar en SB-27 på kameran ställs blixtläget automatiskt in på TTL , men om du ställer in blixtläget på TTL inaktiveras avtryckaren. Ställ in SB-27 på A .

Mätareor för FV-lås

De områden som mäts när FV-lås används med extra blixtenheter är följande:

 • Fristående

  Blixtkontrollläge

  Uppmätt område

  i-TTL

  6 mm cirkel i mitten av ramen

  Automatisk bländare ( q A )

  Area mätt av blixtexponeringsmätare

 • Avlägsen

  Blixtkontrollläge

  Uppmätt område

  i-TTL

  Hela ramen

  Automatisk bländare ( q A )

  Area mätt av blixtexponeringsmätare

  Icke-TTL automatisk ( A )

Blixtkompensation för valfria blixtenheter

I i-TTL och automatisk bländare ( q A ) blixtkontrolllägen läggs den blixtkompensation som valts med den extra blixten eller med [ Blixtkontroll ] i kamerans fotograferingsmeny till den blixtkompensation som valts med alternativet [ Blixtkompensation ] i fotograferingsmenyn.

Modellering av belysning
 • Om du trycker på kontrollen som [ Förhandsgranska ] har tilldelats med hjälp av anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ] får CLS-kompatibla blixtar att avge en modellblixt.

 • Den här funktionen kan användas med Advanced Wireless Lighting för att förhandsgranska den totala ljuseffekten som uppnås med flera blixtenheter.

 • Effekterna av skuggor som kastas av blixten observeras bäst direkt snarare än på fotograferingsskärmen.

 • Modelleringsbelysningen kan stängas av genom att välja [ OFF ] för anpassad inställning e5 [ Modeling flash ].

Studio Strobebelysning

Om du vill justera färgen och ljusstyrkan för vyn genom objektivet så att bilderna blir lättare att rama in väljer du [ Justera för enkel visning ] för anpassad inställning d9 [ Visningsläge (foto Lv) ].