[ Återställ med fjärrkontroll ] har lagts till till de tillgängliga alternativen för [ Tidskod ] > [ Tidskodsursprung ] i videoinspelningsmenyn ( Tidskod ). Detta gör att tidskoden kan återställas genom att trycka på avtryckaren på en trådlös WR-T10-fjärrkontroll (tillval) parad med en trådlös fjärrkontroll WR-R11a eller WR-R10 ansluten till kameran.

  • Om du väljer [ Återställ med fjärrkontroll ] visas en dialogruta för återställning av tidskod. Tryck på avtryckaren på WR‑T10 för att återställa tidskoden.

  • Genom att kombinera en enda WR-T10 med flera trådlösa WR-R11a/WR-R10 fjärrkontroller kan tidskoderna för flera kameror återställas samtidigt med ett enda tryck på WR-T10:s avtryckare. Tidkoderna för flera kameror kan därmed synkroniseras, vilket gör redigeringen enklare.

Displayen för återställning av tidskod

Om du trycker ner kamerans avtryckare hela vägen medan dialogrutan för återställning av tidskod visas återställs tidskoden. Inget foto kommer att tas.