Objekten [ Högfrekvent flimmerreducering ] har lagts till i menyerna för fotografering och videoinspelning. Om du väljer [ På (finjustering av slutarhastighet) ] kan slutartider mellan 1/8000 och 1/30 s justeras i mindre steg, så att hastigheter som håller flimmer till ett minimum kan hittas genom att titta på förhandsvisningen på skärmen.

  • Högfrekvent flimmerreduktion är tillgänglig i lägena S och M under stillbildsfotografering och i läge M under videoinspelning.

  • Exponeringsunderhåll gäller nu under högfrekvent flimmerminskning i fotoläge när [ ISO-känslighet ] är valt för anpassad inställning b7 [ Behåll exp. när f/ ändras ].