Högfrekvent flimmerreducering, som kan tilldelas kamerakontroller med anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ], kan nu också nås via [ Högfrekvent flimmerreducering ] i menyerna för fototagning och videoinspelning. Om du väljer [ På (finjustering av slutarhastighet) ] kan slutartider mellan 1/8000 och 1/30 s justeras i mindre steg, så att hastigheter som håller flimmer till ett minimum kan hittas genom att titta på förhandsvisningen på skärmen.

  • Exponeringsunderhåll gäller nu under minskning av högfrekvent flimmer när [ ISO-känslighet ] är valt för anpassad inställning b7 [ Behåll exp. när f/ ändras ].