Huvudkamerans fotograferingsdisplay för synkroniserad utlösning ( Synchronized Release ) visar nu antalet anslutna fjärrkameror.

  • I händelse av fel på fjärrkameraanslutningen kommer numret att bli rött och istället visa antalet fjärrkameror som inte kunde ansluta.