Tillägg har gjorts till de roller som är tillgängliga för Custom Setting f3 [ Custom controls (playback) ] ( f3: Custom Controls (Playback) ) och kontrollerna som de kan tilldelas.

Nyligen anpassningsbara kontroller

[ DISP-knapp ] har lagts till i listan över anpassningsbara kontroller.

Nya roller

Artikel

Beskrivning

N

[ Filtrerad uppspelning (välj kriterier) ]

Tryck på kontrollen för att hoppa till [ Filtrerade uppspelningskriterier ] i uppspelningsmenyn.

O

[ Starta serieuppspelning ]

Genom att trycka på kontrollen när en bild från en serie visas i helskärmsläge startar automatisk uppspelning av de återstående bilderna. Uppspelningen stoppas när kontrollen släpps ( hantering av serier som grupper ).

M

[ Visa cykelinformation ]

Tryck på kontrollen för att växla bildinformationsvisningen under helskärmsuppspelning. De tillgängliga sidorna kan väljas med [ Uppspelningsvisningsalternativ ] i uppspelningsmenyn.

P

[ Återuppta fotograferingen ]

Tryck på kontrollen för att avsluta uppspelningen och återgå till fotograferingsläget.