Helskärmsuppspelning

Tryck på K -knappen för att se den senaste bilden i helskärmsläge på displayen.

  • Tryck på 4 för att återgå till föregående bildruta, 2 för att hoppa till nästa bildruta.

  • Tryck på 1 , 3 eller DISP- knappen för att se mer information om den aktuella bilden ( Fotoinformation ).

Uppspelning av miniatyrbilder

För att visa flera bilder, tryck på W ( Q )-knappen när en bild visas i helskärmsläge.

  • Antalet bilder som visas ökar från 4 till 9 till 72 varje gång du trycker på W ( Q )-knappen, och minskar för varje tryckning på X -knappen.

  • Markera bilder med 1 , 3 , 4 eller 2 .

Tryck på kontroller

Pekkontroller kan användas när bilder visas på monitorn ( uppspelning ).

Rotera högt

För att visa "höga" (porträttorienterade) fotografier i hög orientering, välj [ ON ] för [ Rotate tall ] i uppspelningsmenyn.

Bildrecension

När [ ] är valt för [ Bildgranskning ] i uppspelningsmenyn, visas bilderna automatiskt efter fotografering; du behöver inte trycka på K -knappen.

  • Om [ På (endast bildskärm) ] väljs, kommer foton inte att visas i sökaren.

  • I kontinuerliga utlösningslägen börjar visningen när fotograferingen slutar, med det första fotografiet i den aktuella serien.

  • Bilder roteras inte automatiskt under bildgranskning även när [ ON ] är valt för [ Rotate tall ] i uppspelningsmenyn.