Platsdata och spårloggar
  • Om [ ] väljs för [ Platsdata (inbyggd) ] > [ Spela in platsdata ] i inställningsmenyn eller loggspårning pågår, kommer kameran att fortsätta att hämta logg och/eller plats även när den är avstängd.

  • Personlig information kan härledas från platsdata som lagras i spårloggar eller inbäddade i foton och videor. Var försiktig när du delar foton, videor eller spårloggar eller när du lägger upp dem på Internet eller andra platser där de kan ses av tredje part. Var noga med att också läsa "Varning: Kassering av datalagringsenheter" ( Varning: Kassering av datalagringsenheter ).

Navigering

Denna produkt är en kamera. Den är inte avsedd att användas som en navigerings- eller lantmäterienhet.

  • Platsen som rapporteras av kameran är endast en approximation. Den får inte användas för lantmäteri eller för navigering när man reser med flyg eller bil, till fots eller på annat sätt.

Utomlands användning
  • Innan du reser, kontrollera med din resebyrå eller ambassaden eller turistbyrån i de länder du kommer att besöka för information om begränsningar som kan gälla för användning av kameror som stöder inspelning av platsdata. Kina, till exempel, förbjuder obehörig inspelning av platsdata. Välj [ AV ] för [ Spela in platsdata ].

  • Från och med oktober 2021 kanske platsdatafunktionen inte fungerar som förväntat i Kina och i närheten av den kinesiska gränsen.