[ 3D-spårning av fokuspunktsfärg ] har lagts till de tillgängliga alternativen för anpassad inställning a11 [ Fokuspunktsvisning ] ( a11: Focus Point Display ). Färgen på fokuspunkten som visas när [ 3D-spårning ] är valt för AF-områdesläge kan väljas från [ Vit ] och [ Röd ].