Om detta dokument

Symboler

Detta dokument använder följande symboler. Använd dem för att hitta den information du behöver.

D

Denna ikon markerar anteckningar, information som bör läsas innan du använder denna produkt.

A

Denna ikon markerar tips, ytterligare information som du kan ha nytta av när du använder den här produkten.

0

Denna ikon markerar referenser till andra avsnitt i detta dokument.

Konventioner

  • Den här kameran använder CFexpress (Typ B) och XQD minneskort. Minneskort av alla typer kallas i detta dokument för "minneskort". Där det är nödvändigt att skilja mellan de olika typerna kan termerna "CFexpress-minneskort" och "XQD-minneskort" användas.

  • I det här dokumentet kallas batteriladdare för "batteriladdare" eller "laddare".

  • I det här dokumentet kallas visningen i kameramonitor och sökare under fotografering som "fotograferingsdisplay". I de flesta fall visar illustrationerna monitorn.

  • I det här dokumentet kallas smartphones och surfplattor för "smarta enheter".

  • Genomgående i detta dokument används termen "standardinställningar" för att hänvisa till de inställningar som gäller vid leverans. Förklaringarna i detta dokument förutsätter att standardinställningar används.