Välj [ Filtrerad uppspelning ] i i menyn för att endast visa bilder som uppfyller kriterierna som valts för [ Filtrerad uppspelningskriterier ] i uppspelningsmenyn eller uppspelningsmenyn i .

[Filtrerade uppspelningskriterier]

Markera alternativ och tryck på J för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ). Under filtrerad uppspelning kommer endast bilder som uppfyller alla kriterier markerade med en bock ( M ) att visas.

Alternativ

Beskrivning

[ Skydda ]

M : Inkludera skyddade bilder.

[ Bildtyp ]

M : Inkludera bilder av de valda typerna.

[ Betyg ]

M : Inkludera bilder med valda betyg.

[ Välj för uppladdning till dator ]

  • Välj ( M ) [ Uppladdade bilder ] för att inkludera bilder som tidigare laddats upp till en dator eller ftp-server.

  • Välj ( M ) [ Bilder inte laddade upp ] för att inkludera bilder som ännu inte har laddats upp.

  • Välj ( M ) båda alternativen för att inkludera både bilder som har och bilder som ännu inte har laddats upp.

[ Välj för uppladdning (FTP) ]

[ Röstmemo ]

M : Inkludera bilder med röstmemon.

[ Retuscherade bilder ]

M : Inkludera retuscherade bilder.

  • Under filtrerad uppspelning visas en vit ram runt displayen.

  • För att avsluta filtrerad uppspelning, välj [ Filtered playback ] igen.