Betygsätt bilder.

  1. Välj önskad bild med multiväljaren och tryck på i knappen.
  2. Markera [ Betyg ] och tryck på 2 .
  3. Välj ett betyg.

    Vrid på huvudkommandoratten för att markera önskad klassificering och tryck på J för att välja. Välj bland betyg från noll till fem stjärnor, eller välj d för att markera bilden som en kandidat för senare radering.

Betyg

Betyg kan också ses i NX Studio.

Betygsätt bilder med kamerakontroller

Om [ Betyg ] har tilldelats en kontroll med anpassad inställning f3 [ Anpassade kontroller (uppspelning) ], kan bilder klassificeras genom att hålla kontrollen intryckt och vrida på huvudkommandoratten.