[ Centervikt område ] har lagts till i fotograferingsvisningsalternativen som är tillgängliga via Custom Settings d18 [ Custom monitor shooting display ] och d19 [ Custom viewfinder shooting display ].

  • Om du aktiverar ( M ) det här alternativet läggs en 8 eller 12 mm cirkel till i mitten av fotograferingsskärmen närhelst [ Center-weighted metering ] väljs för [ Metering ] i fototagningsmenyn.

  • Cirkelns storlek varierar med det alternativ som valts för anpassad inställning b5 [ Centervikt område ] . Cirkeln visas inte när [ Genomsnitt ] är valt.