Funktionerna som lagts till eller uppdateras med kamerans "C" firmware version 3.00 sammanfattas nedan. Mer information finns på de listade sidorna. För information om menyalternativ och standardinställningar för "C" firmware version 3.00, se "Menyalternativ och standard för "C" Firmware version 3.00" ( menyalternativ och standard för "C" Firmware version 3.00).