Kameran är utrustad med två minneskortplatser (plats 1 och 2), vilket möjliggör samtidig användning av två minneskort.

  • Stäng av kameran innan du sätter i eller tar ut minneskort.

  • Håll minneskortet i den riktning som visas och skjut in det rakt in i kortplatsen tills det klickar på plats.

Antal återstående exponeringar
  • Fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen visar antalet bilder som kan tas med aktuella inställningar.

  • Värden över 1000 avrundas nedåt till närmaste hundratal. Till exempel visas värden mellan 8000 och 8099 som 8,0 k.

  • Om inga minneskort är isatta, kommer en [–E–]- indikator att visas.

Slot ikoner

Platsen för den aktuella bilden visas med en ikon i det nedre vänstra hörnet av uppspelningsskärmen.

Ta bort minneskort

Efter att ha bekräftat att minneskortåtkomstlampan är släckt, stäng av kameran, öppna luckan till minneskortfacket och tryck in kortet för att mata ut det ( q ). Kortet kan sedan tas bort för hand ( w ).

Minneskort varning för hög temperatur

Som anges på etiketten inuti minneskortsfackets lucka kan minneskort bli varma när de sätts i kameran. Vänta tills alla varningar för hög temperatur försvinner från fotograferingsskärmen innan du hanterar kameran och minneskorten.