Kameran är utrustad med två minneskortplatser (plats 1 och 2), vilket möjliggör samtidig användning av två minneskort.

  • Stäng av kameran innan du sätter i eller tar ut minneskort.

  • Håll minneskortet i den riktning som visas och skjut in det rakt in i kortplatsen tills det klickar på plats.

Antal återstående exponeringar
  • Fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen visar antalet bilder som kan tas med aktuella inställningar.

  • Värden över 1000 avrundas nedåt till närmaste hundratal. Till exempel visas värden mellan 8000 och 8099 som 8,0 k.

  • Om inga minneskort är isatta, kommer en [–E–]- indikator att visas.

Ta bort minneskort

Efter att ha bekräftat att minneskortåtkomstlampan är släckt, stäng av kameran, öppna luckan till minneskortfacket och tryck in kortet för att mata ut det ( q ). Kortet kan sedan tas bort för hand ( w ).

Minneskort varning för hög temperatur

Som indikeras på insidan av luckan till minneskortplatsen kan minneskort som satts in i kameran bli varma. Försök inte att ta bort minneskort om en varning för hög temperatur visas i fotograferingsdisplayen; vänta istället tills kameran svalnat och varningen försvinner från skärmen.

Slot ikoner

Platsen för den aktuella bilden visas med en ikon i det nedre vänstra hörnet av uppspelningsskärmen.