Observera följande punkter när du spelar in videor:

 • Varje video kan vara upp till 125 minuter lång.

 • Varje video som spelas in på ett kort med en kapacitet på 32 GB eller mindre kommer att sparas över maximalt 8 filer. Var och en av dessa filer kommer att vara maximalt 4 GB stora. Antalet filer och längden på varje fil varierar med de alternativ som valts för [ Bildstorlek/bildhastighet ].

 • Om [ ProRes 422 HQ 10-bitars (MOV) ] väljs för [ Videofiltyp ] i videoinspelningsmenyn och minneskortet har en kapacitet på 32 GB eller mindre, avslutas inspelningen automatiskt när filen når 4 GB i storlek . Videor spelas inte in över flera filer.

 • Beroende på minneskortets skrivhastighet kan fotograferingen avslutas innan den maximala längden nås.

 • En 0 ikon (ikonen 0 ) indikerar att videor inte kan spelas in.

 • [ Spotmätning ] är inte tillgänglig under videoinspelning.

 • Blixtbelysning (med en blixt på kameran ) kan inte användas.

Videoinspelning: Fotograferingsläge

Exponeringsinställningarna som kan justeras under filmning varierar med fotograferingsläget:

Läge

Öppning

Slutartid

ISO-känslighet2

P , S 1

3

A

4

3

M

4

4

44

 1. Exponeringskontroll i läge S är samma som i läge P .

 2. Den maximala ISO-känsligheten för videor inspelade med [ ] valt för [ Elektronisk VR ] i videoinspelningsmenyn är ISO 25600.

 3. Den övre gränsen för ISO-känslighet kan väljas med hjälp av [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Maximal känslighet ] i videoinspelningsmenyn.

 4. Om [ ] är valt för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Auto ISO-kontroll (läge M) ] i videoinspelningsmenyn, kan den övre gränsen för ISO-känslighet väljas med [ Maximal känslighet ].

Justera vitbalansen under videoinspelning

Vitbalansen kan justeras under videoinspelning genom att hålla ned U knappen och vrida på en kommandoratt.

Använda en fast slutarhastighet

I läge M kan slutartiden ställas in på värden mellan 1 / 25 s och 1 / 32000 s (den lägsta tillgängliga slutartiden varierar med bildhastigheten).

Trådlösa fjärrkontroller och fjärrsladdar

Om [ Spela in videor ] väljs för anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Avtryckarknapp ] kan avtryckarknapparna på trådlösa fjärrkontroller och fjärrsladdar (tillval) tryckas ned halvvägs för att fokusera eller tryckas ner helt för att starta och avsluta videoinspelningen.

Använda en extern mikrofon

Tredjepartsmikrofoner med 3,5 mm minijackkontakter kan användas för att spela in ljud för videor.

 • Använd [ Mic jack plug-in power ] i videoinspelningsmenyn för att välja om strömmen till den externa mikrofonen kommer från kameran ( Mic Jack Plug-in Power ).