Bildinformationssidan [ Grundläggande fotograferingsdata ] ( Grundläggande fotograferingsdata ) visar nu även färgtemperaturen uppmätt av kameran för bilder tagna med [ Förinställd manuell ] vitbalans. Du kan använda detta som referens när du väljer ett värde för K [ Välj färgtemperatur ].