Du har nu möjlighet att utföra ett fullständigt format på kompatibla CFexpress-minneskort med [ Formatera minneskort ] i inställningsmenyn ( Formatera minneskort ).

  • Att utföra ett fullformat raderar data från alla delar av kortet. Utför ett fullformat för att säkerställa att all data raderas eller om du märker en minskning i hastigheten med vilken data läses från eller skrivs till kortet.

Utför ett fullformat

Om du väljer en kortplats som innehåller ett kompatibelt minneskort för formatering med [ Formatera minneskort ] i inställningsmenyn visas en dialogruta som uppmanar dig att välja en formateringstyp.

  • Välj [ Yes (full format) ] och välj sedan [ Yes ] när du uppmanas att formatera CFexpress-minneskortet helt.

  • För att formatera kortet med den befintliga formateringsmetoden, välj [ Ja (snabbformatering) ].

  • Du kommer också att presenteras med full- och snabbformateringsalternativ efter att ha tryckt på knapparna O ( Q ) och S ( Q ) i två sekunder.

Varningar: Fullformat
  • Ett fullformat tar längre tid än ett snabbformat.

  • Stäng inte av kameran eller ta inte bort CFexpress-minneskortet förrän meddelandet [ Formaterar minneskort. ] försvinner från displayen.

"Quick Format" kontra "Full Format"

Ett snabbt format skriver över endast filsysteminformationen och lämnar den faktiska fildatan intakt. Om man däremot utför ett fullformat på ett CFexpress-minneskort raderas all data. Vi rekommenderar att du formaterar CFexpress-minneskort helt innan de överlåts eller kasseras.