Följ stegen nedan för att välja den aktuella bilden för uppladdning till en smart enhet, dator eller ftp-server.

 • De i -menyalternativ som används för att välja bilder för uppladdning varierar beroende på vilken typ av enhet som är ansluten:

  • [ Välj för uppladdning till smart enhet ]: Visas när kameran är ansluten till en smart enhet med [ Anslut till smart enhet ] i nätverksmenyn ( Anslut till smart enhet ).

  • [ Välj för uppladdning till dator ]: Visas när kameran är ansluten till en dator med [ Anslut till dator ] i nätverksmenyn ( Anslut till dator ).

  • [ Välj för uppladdning (FTP) ]: Visas när kameran är ansluten till en FTP-server med [ Anslut till FTP-server ] i nätverksmenyn ( Anslut till FTP-server ).

 • Videor kan inte väljas för uppladdning när kameran är ansluten till en smart enhet via SnapBridge-appen.

 • Den maximala filstorleken för videor som laddas upp på annat sätt är 4 GB.

 1. Välj önskad bild och tryck på i -knappen.

 2. Markera [ Välj för uppladdning till smart enhet ], [ Välj för uppladdning till dator ] eller [ Välj för uppladdning (FTP) ] och tryck på J .

  Bilder som är avsedda för en smart enhet är markerade med en W -ikon, medan de som är avsedda för en dator eller ftp-server är markerade med s .

Tar bort uppladdningsmarkering

För att ta bort uppladdningsmarkeringen, upprepa steg 1 och 2.