För att spela upp röstmemon, tryck på b -knappen när du tittar på fotografier markerade med h -ikoner.

Avbryter uppspelningen

Om du trycker på avtryckaren eller använder andra kamerakontroller kan uppspelningen avslutas. Uppspelningen avslutas automatiskt när en annan bild väljs eller kameran stängs av.

i -menyn

Röstmemon kan också spelas upp genom att markera [ Spela röstmemo ] i uppspelningsmenyn och trycka på J

Ta bort röstmemon

För att radera röstmemot från det aktuella fotot, tryck på O ( Q )-knappen; en bekräftelsedialogruta visas som visas.

  • Om du vill ta bort både fotot och röstmemot markerar du [ Bild och röstmemo ] och trycker på O ( Q ).

  • Om du bara vill ta bort röstmemot markerar du [ Endast röstmemo ] och trycker på O ( Q ).

  • För att avsluta utan att radera vare sig fotot eller röstmemot, tryck på D .

  • Med bilder i dubbla format kan du välja att ta bort röstmemot endast från bilden på kortet i den aktuella kortplatsen genom att välja [ Vald bild ] i bekräftelsedialogrutan och sedan välja [ Endast röstmemo ].