Använd den nya [ C60 ] höghastighetsbildtagningsalternativet för att ta bilder med 60 bilder per sekund.

 • Med frigöringslägesratten vriden till c , håll in c -knappen och vrid huvudkommandoratten för att välja [ C60 ].

 • Den maximala längden för serier tagna i detta läge är cirka fyra sekunder.

 • Foton kan tas med följande inställningar:

  • Slutartid : 1/32000 1/60 s

  • [Bildområde] : endast [ DX (24×16) ]

  • [Bildkvalitet] : endast [ JPEG normal ]

  • [Bildstorlek] : endast [ Stor ]

 • Utlösningsläget som väljs om ett DX-objektiv är monterat med [ C120 ] valt är nu [ C60 ] istället för [ C30 ]. Bildområdet är fixerat till [ DX (24×16) ].

 • Pre-Release Capture stöds. Anpassad inställning d4 [ C30/C120-alternativ ] har bytt namn till [Fångstalternativ för pre-release ].