• När du har ställt in TV:n till HDMI-ingångskanalen, sätt på kameran och tryck på K knappen för att visa bilder på TV-skärmen.

  • Ljuduppspelningsvolymen kan justeras med kontrollerna på TV:n. Kamerakontroller kan inte användas.

  • Om kameran är ihopkopplad med en smart enhet som kör SnapBridge-appen kan enheten användas för att fjärrstyra uppspelningen medan kameran är ansluten till en TV. Se SnapBridge onlinehjälp för mer information.

  • Använd en HDMI-ingångskontakt som är kompatibel med HDMI 2.1 för att ansluta till tv-apparater som stöder 8K-ingång.