Alternativet [ Bildstorlek ] i fototagningsmenyn listas nu under [ Bildstorleksinställningar ] tillsammans med två nya objekt: [ Aktivera DX-bildstorlekar ] och [ Bildstorlek (DX) ]. Storleken för bilder tagna med bildområdet [ DX (24×16) ] kan nu väljas oberoende av bilder tagna med andra bildområden.

Artikel

Beskrivning

[ Bildstorlek ]

Välj storlek, i pixlar, för bilder som tagits med kameran: [ Large ], [ Medium ] eller [ Small ].

[ Aktivera DX-bildstorlekar ]

När [ ] är valt för [ Aktivera DX-bildstorlekar ], kan [ Bildstorlek (DX) ] användas för att välja storleken på bilder tagna med bildområdet [ DX (24×16) ] oberoende av det alternativ som valts för [ Bildstorlek ].

[ Bildstorlek (DX) ]