Blixtkompensation används för att avsiktligt ändra blixteffekten, till exempel för att ändra motivets ljusstyrka i förhållande till bakgrunden. Blixteffekten kan ökas för att få huvudmotivet att se ljusare ut, reduceras för att förhindra bländning eller på annat sätt finjusteras för att ge önskat resultat.

Justera blixtkompensation

Håll ned c -knappen och vrid den underordnade kommandoratten.

  • Välj mellan värden från −3 till +1 EV.

  • Vid standardinställningar görs ändringar av blixteffekten i steg om 1 / 3 EV. Storleken på ökningen kan väljas med anpassad inställning b2 [ EV-steg för exponeringskontroll ].

  • I allmänhet, välj positiva värden för starkare belysning, negativa värden för att säkerställa att motivet inte är för starkt upplyst.

  • Vid andra värden än ±0,0 visas en Y -ikon i fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen.

  • Blixtkompensation kan ses på fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen genom att trycka på c -knappen.

    Övervaka

    Kontrollpanel

  • Normal blixteffekt kan återställas genom att ställa in blixtkompensationen på ±0,0. Blixtkompensationen återställs inte när kameran stängs av.