Du kan ta bilder med en extra blixtenhet monterad på kamerans tillbehörssko eller en eller flera fjärranslutna blixtenheter.

  • När du använder blixt, välj [ OFF ] för [ Tyst läge ] i inställningsmenyn.

Kameramonterade blixtenheter

Ta bilder med en blixt som är monterad på kameran. Se följande sidor för mer information ( Använda en blixt på kameran ).

Fjärrblixtfotografering

Ta bilder med en eller flera fjärranslutna blixtenheter med trådlös blixtkontroll (Advanced Wireless Lighting eller AWL). För mer information, se "Fjärrblixtfotografering" ( Remote Flash Photography ).