När kamerorna är anslutna till nätverket med [ Anslut till andra kameror ] i nätverksmenyn, kan klockorna på alla kameror i den aktuella gruppen anslutna ställas in på den tid och det datum som rapporteras av huvudkameran. Synkronisering gäller för alla alternativ i inställningsmenyn [ Tidszon och datum ].

 1. Anslut kamerorna till nätverket med [ Anslut till andra kameror ] > [ Nätverksinställningar ] i nätverksmenyn.

  För mer information, se "Synchronized Release" ( Synchronized Release ).

 2. På huvudkameran väljer du [ Anslut till andra kameror ] och markerar sedan [ Synkronisera datum och tid ] och trycker på 2 .
  • Klockinställningarna för huvudkameran kommer att visas.

  • [ Synkronisera datum och tid ] är inte tillgängligt på fjärrkamerorna.

  • [ Synkronisera datum och tid ] kommer inte att vara tillgängligt om ingen kamera är ansluten till nätverket.

 3. Tryck på J .

  • Klockorna på fjärrkamerorna kommer att ställas in på datum och tid som rapporteras av huvudkameran.

  • Ett meddelande kommer att visas när processen är klar.

  • Tryck på J igen för att återgå till skärmen [ Anslut till andra kameror ].