I videoläge kan kameran spela in direkt till anslutna HDMI-inspelare.

 • Om ett minneskort sätts i kameran när den är ansluten till en brännare, spelas video in både på brännaren och minneskortet. Om inget minneskort är isatt spelas filmerna endast in på den externa enheten.

Justera inställningar

Använd alternativet [ HDMI ] i inställningsmenyn för att justera inställningarna för HDMI-utgång.

Alternativ

Beskrivning

[ Utgångsupplösning ]

Formatet för utmatning till HDMI-enheter kan väljas från [ Auto ], [ 4320p (progressiv) ], [ 2160p (progressiv) ], [ 1080p (progressiv) ], [ 1080i (interlaced) ] och [ 720p (progressiv) ] .

 • Video kommer inte att matas ut vid 1080i när [ Auto ] är valt för [ Utgångsupplösning ] även när en inspelare som stöder detta alternativ är ansluten. Välj [ 1080i (interlaced) ] för interlaced output.

[ Utdataområde ]

RGB-videosignalens ingångsområde varierar med HDMI-enheten. [ Auto ], som matchar utgångsområdet till HDMI-enheten, rekommenderas i de flesta situationer. Om kameran inte kan bestämma rätt RGB-videosignalutmatningsintervall för HDMI-enheten kan du välja mellan följande alternativ:

 • [ Begränsat intervall ]: För enheter med ett RGB-videosignalingångsområde på 16 till 235. Välj det här alternativet om du märker en förlust av detaljer i skuggorna.

 • [ Full range ]: För enheter med ett RGB-videosignalingångsområde på 0 till 255. Välj det här alternativet om du märker att skuggorna är "uttvättade" eller för ljusa.

[ Utdata fotograferingsinformation ]

Välj om fotograferingsinformation ska visas på HDMI-enheten. Om [ ON ] väljs kommer ikoner och annan information i fotograferingsdisplayen att spelas in med bilderna sparade på externa inspelare.

[ Spegelkamera info display ]

Välj om skärmen på kamerans bildskärm ska förbli på när en HDMI-enhet är ansluten.

 • Om [ OFF ] väljs kommer displayen att förbli avstängd, vilket minskar förbrukningen av kamerabatteriet.

 • [ Visning av spegelkamerainformation ] kommer att vara låst på [ ] medan [ AV ] är valt för [ Utgångsfotograferingsinfo ].

"Utdataupplösning"

 • När [ Auto ] är valt för [ HDMI ] > [ Utgångsupplösning ] i inställningsmenyn känner kameran automatiskt av om den externa inspelaren stöder bildstorleken och hastigheten som valts på kameran. Om den inte gör det kommer kameran att söka efter en stödd upplösning och bildhastighet i den ordning som anges nedan. Om ingen upplösning och bildhastighet som stöds hittas kommer utdata att avbrytas.

  • Inget minneskort isatt i kameran :

   Ramstorlek/bildhastighet

   Utdataupplösning/frame rate sökordning

   [ 7680×4320; 30p ]

   4320/30p V 2160/30p V 1080/30p

   [ 7680×4320; 25p ]

   4320/25p V 2160/25p V 1080/25p

   [ 7680×4320; 24p ]

   4320/24p V 2160/24p V 1080/24p

   [ 3840×2160; 120p ]

   2160/120p V 1080/120p V 2160/60p V 1080/60p V 2160/30p V 1080/30p

   [ 3840×2160; 100p ]

   2160/100p V 1080/100p V 2160/50p V 1080/50p V 2160/25p V 1080/25p

   [ 3840×2160; 60p ]

   2160/60p V 1080/60p V 2160/30p V 1080/30p

   [ 3840×2160; 50p ]

   2160/50p V 1080/50p V 2160/25p V 1080/25p

   [ 3840×2160; 30p ]

   2160/30p V 1080/30p

   [ 3840×2160; 25p ]

   2160/25p V 1080/25p

   [ 3840×2160; 24p ]

   2160/24p V 1080/24p

   [ 1920×1080; 120p ]

   1080/120p V 1080/60p V 1080/30p

   [ 1920×1080; 100p ]

   1080/100p V 1080/50p V 1080/25p

   [ 1920×1080; 60p ]

   1080/60p V 1080/30p

   [ 1920×1080; 50p ]

   1080/50p V 1080/25p

   [ 1920×1080; 30p ]

   1080/30p

   [ 1920×1080; 25p ]

   1080/25p

   [ 1920×1080; 24p ]

   1080/24p

  • Minneskort isatt i kameran :

   Ramstorlek/bildhastighet

   Utdataupplösning/frame rate sökordning

   [ 7680×4320; 30p ]

   1080/30p

   [ 7680×4320; 25p ]

   1080/25p

   [ 7680×4320; 24p ]

   1080/24p

   [ 3840×2160; 120p ]

   1080/60p V 1080/30p

   [ 3840×2160; 100p ]

   1080/50p V 1080/25p

   [ 3840×2160; 60p ]–[ 1920×1080; 24p ]

   Samma som när inget minneskort är isatt i kameran.

 • När ett annat alternativ än [ Auto ] är valt för [ Utgångsupplösning ], kommer signalen att matas ut med den valda upplösningen. HDMI-utgången avbryts om:

  • utdataupplösningen är högre än den aktuella bildstorleken eller

  • inspelaren stöder inte den valda utgångsupplösningen.

 • Oavsett vilket alternativ som valts för [ HDMI ] > [ Utgångsupplösning ] i inställningsmenyn, är den maximala utgångsupplösningen när [ N-RAW 12-bitars (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bitars (MOV) ] valts för [ Videofiltyp ] i videoinspelningsmenyn är 1920 × 1080.

Bildhastigheter för [ Utdataupplösning ] Andra alternativ än [ Auto ]

Videoinspelningshastigheter på 120p, 100p, 60p eller 50p kommer att justeras enligt följande om de inte är kompatibla med den valda bildfrekvensen för den externa inspelaren.

 • 120p: Bildfrekvensen sjunker först till 60p. Om 60p inte heller stöds kommer det att sjunka till 30p.

 • 100p: Bildfrekvensen sjunker först till 50p. Om 50p inte heller stöds kommer det att sjunka till 25p.

 • 60p: Bildfrekvensen sjunker till 30p.

 • 50p: Bildfrekvensen sjunker till 25p.

Bildhastigheter för en [ Output Resolution ] på [ 720p (progressiv) ]

Filmer som filmats med en bildhastighet på 120p, 60p, 30p eller 24p matas ut i 60p. Filmer som filmats i 100p, 50p eller 25p matas ut i 50p.

Bildhastigheter för en [ utgångsupplösning ] på [ 1080i (interlaced) ]

Filmer som filmats med en bildhastighet på 120p, 60p, 30p eller 24p matas ut i 60i. Filmer som filmats i 100p, 50p eller 25p matas ut i 50i.

Varning: Filma med minneskort

Filmer filmade med en bildstorlek på 7680 × 4320 eller med en bildstorlek och hastighet på 3840 × 2160; 120p eller 3840 × 2160; 100p kommer inte att matas ut via HDMI om [ 4320p (progressiv) ] eller [ 2160p (progressiv) ] är valt för [ HDMI ] > [ Utgångsupplösning ] i inställningsmenyn. Ta bort minneskorten från kameran och spela in materialet till den externa inspelaren.

Zoom
 • Kameradisplayen kan zoomas in genom att trycka på X -knappen under inspelning, men detta har ingen effekt på inspelningen av videomaterial.

 • Om ingen film spelas in för närvarande, kommer ändringar av zoomen med X -knappen att återspeglas både i kamerans display och i utgången till inspelaren. Utgångsupplösningen växlar dock till [ 1080p (progressiv) ], även om det senast valda alternativet för [ HDMI ] > [ Output resolution ] i inställningsmenyn var [ 4320p (progressiv) ] eller [ 2160p (progressiv) ].

YCbCr och Bit Depth

YCbCr-värdet och bitdjupet för filmutmatning till externa HDMI-enheter varierar med de alternativ som valts för [ Videofiltyp ] och [ Bildstorlek/bildhastighet ] i videoinspelningsmenyn.

Videofiltyp

Ramstorlek/bildhastighet

YCbCr och bitdjup

N-RAW 12-bitars (NEV)

8256×4644

 • Videoläge (klar för inspelning/inspelning pågår): 4:2:2 10-bitars

 • Videouppspelning: 4:2:2 8-bitars

4128×2322

5392×3032

3840×2160

ProRes RAW HQ 12-bitars (MOV)

4128×2322

 • Videoläge (klar för inspelning/inspelning pågår): 4:2:2 10-bitars

 • Videouppspelning: 4:2:2 8-bitars

5392×3032

3840×2160

ProRes 422 HQ 10-bitars (MOV)

3840×2160

4:2:2 10-bitars

1920×1080

H.265 10-bitars (MOV)

7680×4320

4:2:0 10-bitars

3840×2160 120p/100p

3840×2160 60p/50p/30p/25p/24p

4:2:2 10-bitars

1920×1080

H.265 8-bitars (MOV)

7680×4320

4:2:0 8-bitars

3840×2160 120p/100p

3840×2160 60p/50p/30p/25p/24p

4:2:2 8-bitars

1920×1080

H.264 8-bitars (MP4)

1920×1080

4:2:2 8-bitars

Inspelning till externa inspelare som stöder ett bitdjup på 10 bitar

HDMI-signalen matas ut på ett bitdjup av 10 bitar endast till HDMI-inspelare som stöder detta alternativ.

HDMI-utgång och tonläge

Det tonläge som valts via [ Videofiltyp ] i videoinspelningsmenyn gäller för videoutgång via HDMI. Utrustning som stöder HDR (HLG) krävs när [ HLG ] väljs.

Extern inspelningskontroll

Välja [ ON ] för [ Extern inspelning . cntrl (HDMI) ] i videoinspelningsmenyn gör att kamerakontroller kan användas för att starta och stoppa inspelning på den externa inspelaren.

 • Kontakta tillverkaren för information om huruvida din inspelare stöder extern inspelningskontroll.

 • Kameraskärmen stängs av automatiskt när tiden som valts för anpassad inställning c3 [ Strömavstängningsfördröjning ] > [ Standbytimer ] löper ut, vilket avslutar HDMI-utgången. När du spelar in videor till en extern enhet väljer du [ Standbytimer ] och väljer [ Ingen gräns ] eller en längre tid än den förväntade inspelningstiden.

 • En ikon kommer att visas på kameramonitorn när [ ON ] väljs: A visas om ingen film för närvarande spelas in, B medan videor spelas in. Under inspelning kontrollerar du inspelarens och inspelarens display för att säkerställa att materialet sparas på enheten.

 • Observera att val av [ ON ] kan störa utmatningen av bilder till enheten.