Bilder kan skyddas för att förhindra att de raderas av misstag. Skyddade bilder kommer dock att raderas när minneskortet formateras ( Formatera minneskort ).

  1. Välj en bild.

    • Visa bilden i helskärmsläge eller uppspelningszoom.

    • Alternativt kan du markera bilden i miniatyrlistan med multiväljaren.

  2. Tryck på g ( Fn4 )-knappen.
    • Skyddade bilder är markerade med en P -ikon.

    • För att ta bort skyddet, visa bilden eller markera den i miniatyrlistan och tryck på g ( Fn4 ) igen.

Röstmemon

Att skydda foton skyddar också alla röstmemon som spelats in med bilderna. Röstmemon kan inte skyddas separat.

Varning: Ladda upp skyddade bilder via FTP

Kopiorna på FTP-servern kommer inte att skyddas även om originalen är det. Märkning kan läggas till med hjälp av betyg.

Ta bort skydd från alla bilder

För att ta bort skyddet från alla bilder i mappen eller mappar som för närvarande är valda för [ Uppspelningsmapp ] i uppspelningsmenyn, tryck på knapparna g ( Fn4 ) och O ( Q ) i cirka två sekunder under uppspelning.