Displayerna visar information om aktuella inställningar. Andra ikoner eller varningar kan ibland visas, till exempel när inställningar ändras.

Monitorn

Fotoläge

1

Fotograferingsläge (Välja ett fotograferingsläge )

2

Flexibel programindikator ( P (Programmerad Auto) )

3

AF-områdesfästen ( AF-områdesläge )

4

Temperaturvarning

5

Släppläge ( släppläge )

6

Intervalltimerindikator ( Intervalltimerfotografering )

t ikonen ( t ikonen )

"Inget minneskort"-indikator ( Sätt i minneskort, inget minneskort isatt )

Minneskort varning för hög temperatur ( Hög temperatur varning för minneskort)

7

Fokusläge ( Fokusläge )

8

Time-lapse videoinspelningsindikator ( Time-Lapse Video )

9

AF-områdesläge ( AF-områdesläge )

10

Motividentifiering ( Välja en motivtyp för autofokus )

11

Blixtläge ( blixtlägen )

12

Spårloggindikator ( platsdata )

13

Satellitsignalindikator ( The Satellite Signal Indicator )

14

Vitbalans ( vitbalans )

15

Bildkvalitet ( Justera bildkvalitet)

16

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

17

Bildstorlek ( Välja en bildstorlek )

18

Bildkontroll ( bildkontroller )

19

Bildområde ( Justera bildområdesinställningar )

20

Indikator för exponering och blixtvariation (exponering och blixtvariation)

WB bracketing-indikator ( vitbalansgaffling )

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( ta HDR-bilder )

Multipelexponeringsindikator ( Skapa en multipelexponering )

21

Antal bilder i exponerings- och blixtvariationssekvens ( exponering och blixtvariation )

Antal bilder i WB bracketingsekvens ( vitbalansgaffling )

Antal bilder i ADL bracketingsekvens ( ADL bracketing )

HDR-styrka ( ta HDR-bilder )

Antal bilder i multiexponering ( Skapa en multipelexponering )

22

Exponeringsindikator

Exponering ( Exponeringsindikatorer )

Exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

Automatisk bracketing ( bracketing )

23

i ikonen (i knappen ( i menyn) )

24

Batteriindikator ( batterinivå )

25

USB-strömleverans ( USB Power Delivery )

26

Indikator för blixtklar (med en blixt på kameran )

27

Antal återstående exponeringar ( antal återstående exponeringar, minneskortkapacitet )

Kamerakontrollläge ( programvara )

28

Wi-Fi-anslutningsindikator ( Ansluter via Wi-Fi (Wi-Fi-läge) , trådlöst LAN , trådlöst LAN )

Bluetooth-anslutningsindikator ( Parning (Bluetooth) )

Flygplansläge ( Flygplansläge )

29

ISO-känslighet ( ISO-känslighet )

30

ISO-känslighetsindikator ( ISO-känslighet )

Auto ISO-känslighetsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

31

Indikator för exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

32

Blixtkompensationsindikator ( blixtkompensation )

33

Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

34

Bländarlåsikon ( f4: Kontrolllås )

35

Slutarhastighet ( S (Slutartidsprioriterad auto) , M (manuell) )

36

Slutarhastighetslåsikon ( f4: Kontrolllås )

37

Fokusindikator ( manuell fokus )

38

Mätning ( Metering )

39

Autoexponeringslås (AE) ( Autoexponeringslås )

40

Automatiskt vitbalanslås (AWB) ( f2: Anpassade kontroller (fotografering) )

41

Beröringsfotografering ( pekkontroller , pekslutaren )

42

Indikator för vibrationsreducering (Vibrationsreducering)

43

Tyst läge ( tyst läge )

44

FV-låsindikator ( FV-lås )

45

Fokuspunkt ( Val av fokuspunkt )

46

Flimmerdetektering ( Reducering av fotoflimmer )

47

Telekonverteringsindikator

48

Visningsläge ( d8: Visningsläge (Photo Lv) )

Temperaturvarningar
  • Om kameratemperaturen blir förhöjd, kommer en temperaturvarning och en nedräkningstimer att visas. När timern når noll stängs fotograferingsdisplayen av.

  • Timern blir röd när trettio sekunders markeringen nås. I vissa fall kan timern visas omedelbart efter att kameran slagits på.

Minneskort varning för hög temperatur

En varning för hög temperatur visas i fotograferingsdisplayen när temperaturen på minneskortet stiger. Försök inte att ta bort minneskortet; vänta istället tills kameran svalnat och varningen försvinner från skärmen.

Inget minneskort isatt

Om inget minneskort är isatt, visas en "inget minneskort"-indikator på fotograferingsdisplayen och [–E–] visas på både kontrollpanelen och fotograferingsdisplayen.

Informationsdisplayen

1

Fotograferingsläge (Välja ett fotograferingsläge )

2

Flexibel programindikator ( P (Programmerad Auto) )

3

Slutarhastighetslåsikon ( f4: Kontrolllås )

4

Slutarhastighet ( S (Slutartidsprioriterad auto) , M (manuell) )

5

Bländarlåsikon ( f4: Kontrolllås )

6

Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

7

Exponeringsindikator

Exponering ( Exponeringsindikatorer )

Exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

Automatisk bracketing ( bracketing )

1

Wi-Fi-anslutningsindikator ( Ansluter via Wi-Fi (Wi-Fi-läge) , trådlöst LAN , trådlöst LAN )

Bluetooth-anslutningsindikator ( Parning (Bluetooth) )

2

Satellitsignalindikator ( The Satellite Signal Indicator )

3

Spårloggindikator ( platsdata )

4

Indikator för exponering och blixtvariation (exponering och blixtvariation)

WB bracketing-indikator ( vitbalansgaffling )

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( ta HDR-bilder )

Multipelexponeringsindikator ( Skapa en multipelexponering )

5

Antal återstående exponeringar ( antal återstående exponeringar, minneskortkapacitet )

Kamerakontrollläge ( programvara )

6

i ikonen (i knappen ( i menyn) )

7

ISO-känslighet ( ISO-känslighet )

8

ISO-känslighetsindikator ( ISO-känslighet )

Auto ISO-känslighetsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

9

FV-låsindikator ( FV-lås )

10

Autoexponeringslås (AE) ( Autoexponeringslås )

11

Blixtkompensationsindikator ( blixtkompensation )

12

Indikator för exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

Exponeringskompensationsvärde ( Exposure Compensation )

1

t ikonen ( t ikonen )

2

Intervalltimerindikator ( Intervalltimerfotografering )

Time-lapse video-indikator ( Time-Lapse Video )

3

Blixtkontrollläge ( blixtkontrollläge )

Tyst läge ( tyst läge )

4

Indikator för brusreducering med lång exponering (Long Exposure NR )

5

"Beep"-indikator ( kameraljud )

6

Batteriindikator ( batterinivå )

7

USB-strömleverans ( USB Power Delivery )

8

Bildstorlek ( Välja en bildstorlek )

9

AF-områdesläge/motivdetektering ( AF-områdesläge )

10

Fokusläge ( Fokusläge )

11

Visa information om minneskort ( Visa information om minneskort)

12

Flygplansläge ( Flygplansläge )

13

Anpassade kontroller (fotografering) ( f2: Anpassade kontroller (fotografering) )

14

Fotograferingsmenybank ( Shooting Menu Bank )

15

Indikator för vibrationsreducering (Vibrationsreducering)

16

Mätning ( Metering )

17

Bildkontroll ( bildkontroller )

18

Vitbalans ( vitbalans )

19

Bildkvalitet ( Justera bildkvalitet)

20

Temperaturvarning

Video läge

1

Inspelningsindikator ( filma in videor )

"Ingen video"-indikator ( 0 ikonen )

2

Extern inspelningskontroll ( inspelare )

3

Videoinspelningstid (inspelning av videor )

Tidskod ( Tidskod )

4

Bildrutestorlek och hastighet ( Videobildstorlek och hastighetsalternativ )

5

Destination ( Destination )

6

Återstående tid ( filma in videor )

7

Bildkontroll ( bildkontroller )

Tonläge ( Tonläge )

8

Bildområde ( Alternativ för videobildområde )

9

Videofiltyp ( videofiltyper )

10

Ljudnivå ( mikrofonkänslighet )

11

Mikrofonkänslighet ( Mikrofonkänslighet )

12

Elektronisk VR-indikator ( Elektronisk VR )

13

Hörlursvolym ( Hörlursvolym )

14

Zebramönster ( g9: Zebramönster )

Sökaren

Fotoläge

1

Telekonverteringsindikator

2

Visningsläge ( d8: Visningsläge (Photo Lv) )

3

Släppläge ( släppläge )

4

Fokusläge ( Fokusläge )

5

AF-områdesläge ( AF-områdesläge )

6

Motividentifiering ( Välja en motivtyp för autofokus )

7

Blixtläge ( blixtlägen )

8

Vitbalans ( vitbalans )

9

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

10

Bildkontroll ( bildkontroller )

11

Bildkvalitet ( Justera bildkvalitet)

12

Bildstorlek ( Välja en bildstorlek )

13

Bildområde ( Justera bildområdesinställningar )

14

AF-områdesfästen ( AF-områdesläge )

15

Fokuspunkt ( Val av fokuspunkt )

16

Indikator för exponering och blixtvariation (exponering och blixtvariation)

WB bracketing-indikator ( vitbalansgaffling )

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( ta HDR-bilder )

Multipelexponeringsindikator ( Skapa en multipelexponering )

17

Antal bilder i exponerings- och blixtvariationssekvens ( exponering och blixtvariation )

Antal bilder i WB bracketingsekvens ( vitbalansgaffling )

Antal bilder i ADL bracketingsekvens ( ADL bracketing )

HDR-styrka ( ta HDR-bilder )

Antal bilder i multiexponering ( Skapa en multipelexponering )

18

Blixtkompensationsindikator ( blixtkompensation )

19

Spårloggindikator ( platsdata )

20

Satellitsignalindikator ( The Satellite Signal Indicator )

21

Wi-Fi-anslutningsindikator ( Ansluter via Wi-Fi (Wi-Fi-läge) , trådlöst LAN , trådlöst LAN )

Bluetooth-anslutningsindikator ( Parning (Bluetooth) )

Flygplansläge ( Flygplansläge )

22

USB-strömleverans ( USB Power Delivery )

23

Batteriindikator ( batterinivå )

24

Indikator för blixtklar (med en blixt på kameran )

25

Antal återstående exponeringar ( antal återstående exponeringar, minneskortkapacitet )

Kamerakontrollläge ( programvara )

26

ISO-känslighet ( ISO-känslighet )

27

ISO-känslighetsindikator ( ISO-känslighet )

Auto ISO-känslighetsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

28

Indikator för exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

29

Exponeringsindikator

Exponering ( Exponeringsindikatorer )

Exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

Automatisk bracketing ( bracketing )

30

Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

31

Bländarlåsikon ( f4: Kontrolllås )

32

Slutarhastighet ( S (Slutartidsprioriterad auto) , M (manuell) )

33

Slutarhastighetslåsikon ( f4: Kontrolllås )

34

Flexibel programindikator ( P (Programmerad Auto) )

35

Fotograferingsläge (Välja ett fotograferingsläge )

36

Fokusindikator ( manuell fokus )

37

Mätning ( Metering )

38

Tyst läge ( tyst läge )

39

Indikator för vibrationsreducering (Vibrationsreducering)

40

Autoexponeringslås (AE) ( Autoexponeringslås )

41

Automatiskt vitbalanslås (AWB) ( f2: Anpassade kontroller (fotografering) )

42

FV-låsindikator ( FV-lås )

43

Time-lapse video-indikator ( Time-Lapse Video )

44

Intervalltimerindikator ( Intervalltimerfotografering )

t ikonen ( t ikonen )

"Inget minneskort"-indikator ( Sätt i minneskort, inget minneskort isatt )

Minneskort varning för hög temperatur ( Hög temperatur varning för minneskort)

45

Temperaturvarning

46

Flimmerdetektering ( Reducering av fotoflimmer )

Video läge

1

Hörlursvolym ( Hörlursvolym )

2

Zebramönster ( g9: Zebramönster )

3

Bildkontroll ( bildkontroller )

Tonläge ( Tonläge )

4

Bildrutestorlek och hastighet ( Videobildstorlek och hastighetsalternativ )

5

Bildområde ( Alternativ för videobildområde )

6

Videofiltyp ( videofiltyper )

7

Återstående tid ( filma in videor )

8

Destination ( Destination )

9

Videoinspelningstid (inspelning av videor )

Tidskod ( Tidskod )

10

Elektronisk VR-indikator ( Elektronisk VR )

11

Mikrofonkänslighet ( Mikrofonkänslighet )

12

Ljudnivå ( mikrofonkänslighet )

13

Extern inspelningskontroll ( inspelare )

14

Inspelningsindikator ( filma in videor )

"Ingen video"-indikator ( 0 ikonen )

Kontrollpanelen

Fotoläge

1

Fotograferingsläge (Välja ett fotograferingsläge )

2

Flexibel programindikator ( P (Programmerad Auto) )

3

Slutarhastighetslåsikon ( f4: Kontrolllås )

4

Slutarhastighet ( S (Slutartidsprioriterad auto) , M (manuell) )

Exponeringskompensationsvärde ( Exposure Compensation )

Blixtkompensationsvärde ( blixtkompensation )

Antal bilder i exponerings- och blixtvariationssekvens ( exponering och blixtvariation )

Antal bilder i WB bracketingsekvens ( vitbalansgaffling )

Återstående intervall i intervalltimersekvensen (Interval-Timer Photography )

Återstående bilder i fokusskiftningssekvens ( Fokusförskjutningsfotografering )

Spårloggindikator ( platsdata )

5

Indikator för exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

6

Indikator för exponering och blixtvariation (exponering och blixtvariation)

WB bracketing-indikator ( vitbalansgaffling )

ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )

HDR-indikator ( ta HDR-bilder )

Multipelexponeringsindikator ( Skapa en multipelexponering )

7

Bländarlåsikon ( f4: Kontrolllås )

8

Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

Ökning av exponering och blixtvariation (exponering och blixtvariation)

WB bracketing inkrement ( vitbalansgaffling )

Antal bilder i ADL bracketingsekvens ( ADL bracketing )

Intervall-timerbildräkning (Interval-Timer Photography )

Antal bildrutor med fokusförskjutning ( Fokusförskjutningsfotografering )

Satellitsignalindikator ( The Satellite Signal Indicator )

Wi-Fi-anslutningsindikator ( Ansluter via Wi-Fi (Wi-Fi-läge) , trådlöst LAN , trådlöst LAN )

Bluetooth-indikator ( Parning (Bluetooth) )

Datoranslutning ( programvara )

9

Batteriindikator ( batterinivå )

10

USB-strömleverans ( USB Power Delivery )

11

Exponeringsindikator

Exponering ( Exponeringsindikatorer )

Exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

Exponering och blixtvariation ( Exponering och blixtvariation )

WB bracketing ( vitbalansgaffling )

ADL bracketing ( ADL bracketing )

12

ISO-känslighet ( ISO-känslighet )

13

Antal återstående exponeringar ( antal återstående exponeringar, minneskortkapacitet )

Förinställt läge för manuell vitbalansmätning ( förinställt manuellt )

Kamerakontrollläge ( programvara )

14

ISO-känslighetsindikator ( ISO-känslighet )

Auto ISO-känslighetsindikator ( Auto ISO Sensitivity Control )

15

Släppläge ( släppläge )

Buffertkapacitet ( frigöringsläge )

Buffertkapacitet (höghastighetsframecapture;High-Speed Frame Capture (C30/C120) )

Intervalltimerindikator (Interval-Timer Photography )

Time-lapse-videoindikator ( Spela in time-lapse-videor )

Fokusförskjutningsindikator ( Focus Shift Photography )

16

Minneskortsindikator (kortplats 2;roll spelad av kortet i kortplats 2 )

17

Minneskortsindikator (plats 1;roll spelad av kortet i kortplats 2 )

18

AF-områdesläge ( AF-områdesläge )

19

Fokusläge ( Fokusläge )

20

Fotograferingsmenybank ( Shooting Menu Bank )

21

Blixtkompensationsindikator ( blixtkompensation )

Video läge

1

Exponeringskompensationsvärde (videor; Exponeringskompensation )

2

Tillgänglig inspelningstid ( Destination )