Kamerainställningarna nedan kan återställas till standardvärdena genom att trycka på de två knapparna markerade med gröna I -punkter ( BKT och E ) samtidigt och hålla dem intryckta i över två sekunder (fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen stängs av kort medan inställningarna är återställa).

Fotofotograferingsmeny

Med undantag för multiexponering, intervalltimer, time-lapse-video och fokusförskjutning, påverkas endast inställningarna i den aktuella fotograferingsmenybanken.

Alternativ

Standard

ISO-känslighetsinställningar

ISO-känslighet

100

Automatisk ISO-känslighetskontroll

Maximal känslighet

25600

Maximal känslighet med c

Samma som utan blixt

Minsta slutartid

Bil

vitbalans

AUTO > Håll vitt (minska varma färger)

Finjustera

AB: 0, GM: 0

Ställ in bildkontroll

Bil

Aktiv D-Lighting

Av

Reducering av fotoflimmer

AV

Mätning

Matrismätning

Fokuserat läge

Enkel AF

AF-områdesläge

Enpunkts AF

Automatisk bracketing

Av 1

Multipel exponering

Av 2

HDR-överlägg

Av 3

  1. Antalet skott återställs till noll. Variationsstegringen för exponerings-, blixt- och vitbalansvariation återställs till 1. Mängden för den andra bilden i ADL-variationsprogram med två bilder återställs till [ Auto ].

  2. Om en multiexponering för närvarande pågår kommer fotograferingen att avslutas och en multiexponering skapas från exponeringar som spelats in till den punkten. Om [ På (serier) ] eller [ På (enkel foto) ] väljs, återställs multiexponeringsläget till [ Av ]. [ Antal bilder ], [ Överläggsläge ], [ Spara enskilda bilder (RAW) ] och [ Överläggstagning ] återställs inte.

  3. [ På (serier) ] och [ På (enkel foto) ] återställs till [ Av ]. [ HDR-styrka ] och [ Spara enskilda bilder (RAW) ] återställs inte.

Videoinspelningsmeny

Alternativ

Standard

ISO-känslighetsinställningar

Maximal känslighet

25600

Automatisk ISO-kontroll (läge M)

ISO-känslighet (läge M)

100

vitbalans

Samma som fotoinställningar

Ställ in bildkontroll

Samma som fotoinställningar

HLG kvalitet

Snabbt skarp

0

Kontrast

0

Mättnad

0

Nyans

0

Aktiv D-Lighting

Av

Mätning

Matrismätning

Fokuserat läge

AF på heltid

AF-områdesläge

Enpunkts AF

Elektronisk VR

AV

Menyn för anpassade inställningar

Alternativ

Standard

a9 [ Fokuslägesbegränsningar ]

Inga begränsningar

d9 [ Visningsläge (foto Lv) ]

Visa effekter av inställningar

d10 [ Starlight view (foto Lv) ]

AV

d11 [ Varma displayfärger ]

AV

e2 [ Blixtslutartid ]

1/60 s

f4 [ Kontrolllås ]

[ Slutarhastighetslås ]

AV

[ Bländarlås ]

AV

[ Fokuspunktlås ]

AV

g3 [ Kontrolllås ]

[ Slutarhastighetslås ]

AV

[ Bländarlås ]

AV

[ Fokuspunktlås ]

AV

g5 [ Fokuslägesbegränsningar ]

Inga begränsningar

Andra inställningar

Alternativ

Standard

Fokuseringspunkt

Centrum

Förinställd fokuspunkt

Centrum

Fotograferingsläge

P

Flexibelt program

Av

Exponeringskompensation

Av (0,0)

AE-lås (håll)

Av

Blixtläge

Fyll blixt

Blixtkompensation

Av (0,0)

FV lås

Av