Ta bilder med en eller flera fjärranslutna blixtenheter med trådlös blixtkontroll (Advanced Wireless Lighting eller AWL). För information om hur du använder en blixtenhet monterad på kamerans tillbehörssko, se "Blixtfotografering" ( blixtfotografering ).

Genomgående i detta kapitel indikeras operationer som involverar ett tillbehör som är anslutet till kameran med C , operationer som involverar fjärrblixtenheter med f . För mer information om hur du använder fjärrblixtenheter ( f ), se dokumentationen som medföljer blixten.

Använda fjärrblixtenheter

Fjärrstyrda blixtenheter kan styras via:

  • Radioblixtkontroll är endast tillgänglig när en WR-R11a eller WR-R10 är ansluten till kameran.